Skal ha brukt flyttebyrå til trygdebedrageri

Flere av David Toska venner skal i perioder ha vært «ansatt» i et flyttebyrå i Oslo som aldri utførte et eneste flytteoppdrag.

«Ansettelsene» skal ha blitt brukt til å tappe folketrygden for sykepenger. Politiet i Oslo har rullet opp saken der en tidligere eier av et flyttebyrå i hovedstaden skal ha fikset over to millioner kroner i sykepenger fra Rikstrygdeverket til 12 av sine «ansatte». Flyttebyrået skal aldri ha hatt et eneste oppdrag, men eieren skal ha innvilget de 12 «ansatte» en anstendig lønn som ga grunnlaget for brukbare sykelønnsutbetalinger i perioden august 2002 til august 2003. Drøyt 900.000 Tirsdag må den nå 36 år gamle tidligere flyttebyråeieren møte i Oslo tingrett, sammen med fem av sine «ansatte» i byrået. De fem skal ha til sammen ha fått utbetalt drøyt 900.000 kroner i urettmessige sykepenger. De to som har levd best på sykelønnen, skal hver ha fått utbetalt 321.466 kroner. Ved å lønne de fem med drøyt 13.000 kroner like forut for sykeperioden, var grunnlaget i orden for utbetaling av sykepenger fra det offentlige. Henlagt Politiet har henlagt saken mot de øvrige seks involverte i bedragerisaken, blant dem tre av David Toskas kamerater. To av de involverte er døde. Saken mot de fire øvrige er henlagt av prosessøkonomiske årsaker, sier politiadvokat Ingunn Mansås Kjærstad til NTB. Den ene av de to døde Toska vennene var William Ellingsen. Han ble skutt og drept på Frogner kort tid før NOKAS-ranet. Den andre skal ha stått vakt på Domkirkeplassen sammen med Jonny Thendrup under NOKAS-ranet. Mannen døde av kreftsykdom kort tid etter ranet. Da kameraten døde, var Toska på rømmen i Spania der han skrev en tale til vennens begravelse. Talen ble mailet til en venn som leste den opp i begravelsen. NOKAS-tiltalt Den tredje av Toska-vennene som slipper tiltale for sykelønnsbedrageri, er NOKAS-tiltalte Ridvan Halimi. Han ble dømt til 16 års forvaring i tingretten, og risikerer samme dom i ankesaken i lagmannsretten, dersom aktors påstand blir tatt til følge. En ny dom for trygdemisbruk ville neppe betydd noe for hvor lenge Halimi blir sittende bak murene. Derfor av såkalte prosessøkonomiske årsaker er sykelønnssaken mot ham henlagt. I retten tirsdag vil aktor, politiadvokat Ingunn Mansås Kjærstad, ventelig hevde at eieren av flyttebyrået uriktig opplyste at de 12 hadde et arbeidsforhold i selskapet, og at han derfor forledet folketrygden til urettmessig å utbetale sykepenger. Nekter straffskyld Ifølge tiltalen skal flyttebyråeieren ha opplyst til folketrygden at de fem ansatte var lønnet med en månedslønn som varierte fra 25.000 kroner til drøyt 27.000 kroner. Den tiltalte flyttebyråeieren nekter straffskyld, ifølge hans advokat, Thomas Klevenberg. Klevenberg sier til NTB at hans klient er den eneste av de tiltalte som har forklart seg til politiet. Ansettelsene var reelle og flyttebyrået hadde skaffet seg regnskapsfører, men var helt i oppstarten, sier Kleveland. Han sier hans klient først i ettertid er blitt klar over at det blant hans ansatte i flyttebyrået var til dels tungt belastede kriminelle. Han er nå redd dette vil ramme ham uheldig, sier Klevenberg.