Byrådet og byråd Bård Folke Fredriksen i Oslo bevilger 38 millioner kroner til digitalisering av byggesaksarkivet.

Skal bruke 38 millioner på digitalisering av byggesaksarkivet

Byråd Bård Folke Fredriksen mener digitalisering av byggesaksarkivet vil kutte tidstyver for både Plan- og bygningsetaten og alle som skal bygge eller gjøre endringer på husene sine.

– Byrådets mål er at alle eiere og utbyggere av hus, leiligheter og tomter i Oslo får tilgang til all tilgjengelig informasjon og tegninger om sin egen bolig via nettet når de ønsker det, opplyser Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling til Byggeindustrien.

Byrådet i Oslo bevilger 38 millioner kroner i økonomiplanperioden for 2015-2018 til digitalisering av byggesaksarkivet i Oslo.

10 millioner av den totale pengepotten kommer i 2015.

- Positivt for alle som vil bygge

Tilgang på disse dokumentene har man i hovedsak til nå kun hatt ved å besøke Plan- og bygningsetatens arkiver, hvor man har måttet låne dokumentmapper eller sett på mikrofilmruller.

Målet med digitaliseringsprosessen er å spare tid og ressurser for alle privatpersoner, utbyggere og enhver som skal kjøpe eller selge bolig i Oslo.

– Jeg gleder meg nå over at pengene til videre digitalisering av byggesaksarkivet er på plass. Endringene vil være positive for alle som vil bygge, gjøre endringer på huset sitt eller søke om andre tiltak hos Plan- og bygningsetaten.

- I tillegg vil det effektivisere saksbehandlingen hos Plan- og bygningsetaten og sikre at verdifulle dokumenter i arkivene ikke blir ødelagt eller borte, sier Folke Fredriksen.

- Håper flere kommuner får glede av det

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentens Forening er glad for at Oslo kommune satser på digitalisering av byggesaksarkivet.

– Hvis Oslo kommune digitaliserer og klarer å gjøre ting på en smartere måte, så er det positivt. De har vært langt framme tidligere, blant annet gjennom satsingen på byggesak.com. De ville jo også at ByggsøkPlan skulle bli videreført, selv om det ikke gikk slik de ønsket, sier Per Jæger til Byggeindustrien.

Men han advarer kommunen mot å ende opp med et sært verktøy som kun kommer Oslo-kunder til gode.

– Jeg håper de ender opp med en digital løsning som etterhvert kan brukes av enten flere eller alle kommuner i landet, sier Jæger.

Satser over halv milliard på IKT

De 38 millionene som er satt av til digitalisering av byggesaksarkivet, er en del av en historisk IKT-satsing i Oslo kommune.

Samlet er det satt av 550 millioner kroner i økonomiperioden for å videreutvikle kommunens IKT-løsninger. 

I tillegg til den digitale satsingen i Plan- og bygningsetaten, skal det blant annet utvikles nye tjenester for både Kemneren og Næringsetaten.