Skal bli flere tallkyndige

I Norge henger vi etter med realfagskunnskapene. For få mestrer realfag, for få velger en fordypning innen dette fagfeltet og andelen som tar høyere utdanning innenfor ingeniør- og realfag i Norge er i bunnen på OECDs oversikt fra 2013.

Det er dermed åpenbart at landets skoler må jobbe mer med realfag. Sammenlignet med mange andre land i Europa scorer elevene i Norge lavt. Dette får flere uheldige konsekvenser. Mange elever sliter rett og slett med å fullføre videregående, og ikke minst får mange store problemer innen den høyere utdanningen. Det kanskje mest alvorlig er likevel at så mange velger en utdanningsvei utenfor realfagene. Det gjør at vi går glipp av mye viktig kompetanse. Dette viser godt igjen innen rekrutteringen til ingeniørfagene. Norge er helt avhengige av ingeniørene for å utvikle landet. Om vi ikke makter å snu denne trenden står vi i stor fare for å seile skikkelig akterut. Vi kan ikke gjøre oss avhengige av å importere utenlandsk ingeniørkompetanse for å holde hjulene i gang.

Det er derfor en etterlengtet realfagsatsing vi håper kunnskapsministeren nå er i ferd med å sette i gang. Han ønsker å trekke frem 25-30 kommuner som forsøkskommuner i å løfte opp kompetanse innen disse fagene, blant annet etter en modell fra Danmark, der man har lyktes med et slikt arbeid.

Nå er det tross alt 428 kommuner her i landet, så å plukke ut 25 kommuner må sies å være en veldig forsiktig start. Men det er en begynnelse og om man lykkes her er dette noe å bygge videre på for de resterende kommunene.

Man må komme opp med gode modeller for å gjøre faget mer interessant, både for elevene og lærerne. For det er jo helt klart slik at dette ikke bare begrenser seg til elevene. Både lærerstudentene og dagens lærere har behov for mer realfagskompetanse. Undersøkelser sier at dagens lærere ønsker en videreutdanning innen disse fagene. Da er det viktig at det legges opp til et slikt kunnskapsløft. For det er selvsagt avgjørende at fremtidige elever som ønsker en realfagsutdanning må få den oppbakkingen og undervisningen de har krav på. Det er ikke sikkert det skjer i dagens skole-Norge.

Mange synes å ha en formening om at matte er vanskelig og om man ikke forstår dette med en gang, virker det å være mange som gir opp. Det er slett slik at det må mye øving til for å mestre realfag på et visst nivå – men det er også helt klart mulig å finne nye og mer spennende læringsmetoder enn hva som har vært mest brukt i skolene rundt om i landet.

Vi får håpe forsøkskommunene lykkes i sitt arbeid. Norge trenger helt klart et realfagsløft, og alle gode forslag er velkomne. Neste år får vi håpe disse forsøkskommunene er blitt til langt flere. I løpet av 2015 er det lovet en ny helhetlig realfagsstrategi – det blir spennende å se hva man skal presentere i en slik masterplan. Vi trenger virkelig en ny realfag-giv.