Sjøentreprenørens fartøy Mjø II i arbeid på havnen ved Kværners verft på Stord i Hordaland, der den største jobben i selskapets historie foregår nå. Foto: NCC

Sjøentreprenøren i gang med sin største kontrakt noensinne

Sjøentreprenøren AS har skrevet kontrakt med Birken & Co AS på utdypningsarbeidene ved utvidelsen av Kværners verft på Stord i Hordaland, den største jobben i selskapet historie.

Som spesialist på undervannarbeid skal selskapet utføreutdypningsarbeidene i verftshavnen, som skal gjennomgå en oppgradering blant annet med etablering av ny dypvannskai.

Totalt skal 35 000 kvadratmeter - tilsvarende fem fotballbaner i størrelse – utdypes. Arbeidet omfatter blant annet av rundt 10 000 kubikkmeter miljømudring, cirka 90 000 kubikkmeter med mudring av rene løsmasser, samt boring og sprenging av cirka 120 000 kubikkmeter fjell.

Sjøentreprenøren er et heleid datterselskap av NCC, og detteer den største jobben i selskapet historie siden etableringen i 1999.

– Vi er svært glad for at Birken & Co har valgt Sjøentreprenøren som underentreprenør. Dette er et betydelig oppdrag, og vi gleder oss til å gå i gang med arbeidene, sier daglig leder Terje Pettersen i Sjøentreprenøren i en pressemelding.

Sjøentreprenøren vil ha flere fartøy i drift i løpet av prosjektet, i første omgang fartøyene Caesar og Mjø 2.

– Prosjektet er med god margin det største i Sjøentreprenørens historie, og passer Sjøentreprenørens utstyr og kompetanse svært godt. Sjøentreprenøren utfører alt av anleggsrelatert undervannsarbeid og har sitt arbeidsområde i hele Norge. Flere av våre ansatte er fra Sunnhordland og det er alltid fint å kunne utføre arbeider på «hjemmebane», sier Pettersen.

Arbeidene startet opp rett etter påske og vil pågå frem til høsten 2019.