Sivilingeniører/ingeniører Kommunalteknikk, Vann- og avløpsteknikk

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden, med virksomhet som spenner over fem verdensdeler. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. Av selskapets 3 100 medarbeidere arbeider om lag 2 300 i Norge. Norconsult har 84 kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Sandvika i Bærum. Selskapet er eid av egne medarbeidere.

FirmaNorconsult
FylkeRogaland
StedStavanger
Søknadsfrist20.12.2016

Norconsults Stavangerkontor utfører tjenester innen areal- og byplanlegging, vei- og trafikkplanlegging, landskapsarkitektur, miljø og kommunalteknikk /vann og avløp, fjernvarme, brannteknikk, bygge- og anleggsteknikk, VVS, innemiljø, byggeledelse og prosjektadministrasjon. Kontoret har i dag ca. 70 medarbeidere, hvorav 8 innen kommunalteknikk / Vann og avløp.

Vi søker både etter erfarne og nyutdannede medarbeidere.

Dersom du ønsker store utfordringer innenfor et spennende tverrfaglig miljø er Norconsult stedet for deg. Du vil kunne delta i alle faser av prosjektene: Analyser, forprosjekt og utviklingsfase, kalkyler, planlegging, prosjektering, anbud, kontrahering, oppfølging under bygging, teknisk kontroll og byggeledelse.

Vi planlegger og prosjekterer store samferdselsprosjekt i Rogaland (Eiganestunnelen-Ryfast, Transportkorridor Vest, Rogfast, 4 felt E39 Sandnes - Lyngdal m.fl.). I tillegg er vi involvert i store boligutbyggingsprosjekt i distriktet. De største for tiden er Jåsund og Myklebust på Jåsundhalvøya, Madla – Revheim, Nora Sunde og Paradis Sør.

Du vil bli en del av vårt faglige nettverk for vann, avløp og teknisk infrastruktur som teller over 200 personer.

Vi har nye, tidsmessige lokaler i Hinna Park. Plasseringen er ypperlig for bruk av kollektiv transport (buss og jernbane).

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Veg-, vann-, avløpsanlegg og annen infrastruktur innenfor nye utbyggingsområder
 • Pumpestasjoner og høydebasseng
 • Anlegg for lokal overvannshåndtering
 • Vann- og avløpsanlegg innenfor veg- og jernbaneutbygging.
 • Analyser og modellering av VA-nett
 • Miljørådgivning med spesielt fokus på vannforurensning og klimatilpasninger

Ønskede kvalifikasjoner

 • Universitets- eller høyskoleutdannelse
 • 3D og BIM erfaring med relevant programvare
 • Erfaring med relevant VA-programvare
 • Erfaring med arbeid i tverrfaglige prosjektteam
 • Initiativrik, selvstendig og utadvendt
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Faglig ambisiøs med analytiske evner

Vi kan tilby

 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø
 • Stor satsing på kompetanse- og personalutvikling
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter m.m.

Innsending av søknad

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Ring oss gjerne for en prat.

Send søknad

Kontaktpersoner

Oddvar Siqveland

tlf.: +47 45404619

Send e-post

Trond Kostøl

Seksjonsleder VA

tlf.: +47 90757027

Send e-post

Vis flere stillinger: