Sivilingeniører / ingeniører Kommunalteknikk og Vann- og avløpsteknikk

FirmaNorconsult
FylkeRogaland
StedStavanger
Søknadsfrist10.11.2014

Norconsult har fått tildelt oppdraget med komplett prosjektering av landets største og mest spektakulære vegprosjekt. Vil du være med i teamet som prosjekterer Rogfast, med verdens desidert lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel? Vi søker nå etter både nyutdannede og erfarne medarbeidere.

Norconsults Stavangerkontor utfører tjenester innen en rekke områder, blant annet miljø og kommunalteknikk, vann og avløp, VVS og innemiljø. Kontoret har i dag ca. 85 medarbeidere, hvorav 10 innen miljø og kommunalteknikk/vann og avløp.

Ønsker du store utfordringer innenfor et spennende tverrfaglig miljø, er Norconsult stedet for deg. Du vil kunne delta i alle faser av prosjektene fra analyser, forprosjekt og utviklingsfase til prosjektering, oppfølging, kontroll og byggeledelse. Du vil også bli en del av vårt faglige nettverk for vann, avløp og teknisk infrastruktur som teller over 150 personer.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Vann- og avløpsanlegg innenfor vegutbygging
 • Veg-, vann- og avløpsanlegg og annen infrastruktur innenfor nye utbyggingsområder
 • Pumpestasjoner og høydebasseng
 • Anlegg for lokal overvannshåndtering. Flomplaner, rensing, fordrøyning og infiltrasjon
 • Hovedplaner for vann og avløp i tidlig reguleringsfase med spesielt fokus på overvann
 • Fjernvarmeanlegg
 • Analyser og modellering av VA-nett
 • Miljørådgivning med spesielt fokus på vannforurensning og klimatilpasninger

Ønskede kvalifikasjoner

 • Universitets- eller høyskoleutdannelse
 • Erfaring fra bruk av AutoCad / NovaPoint, Gemini Terreng eller andre relevante DAK program
 • Erfaring med bruk av 3D og BIM
 • Erfaring med relevant VA-programvare
 • Erfaring med arbeid i tverrfaglige prosjektteam
 • Initiativrik, selvstendig og utadvendt
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Faglig ambisiøs med analytiske evner

Vi kan tilby

 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Eierskap i egen bedrift
 • Godt arbeidsmiljø og sosialt miljø i nye tidsmessige lokaler i Trollbygget, Hinna Park
 • Stor satsing på kompetanse- og personalutvikling
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter m.m.

Innsending av søknad

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Ring oss gjerne for en prat.

Send søknad

Kontaktpersoner:

Oddvar Siqveland tlf.: 454 04 619

Send e-post

Trond Kostøl

Seksjonsleder VA

tlf.: 907 57 027

Send e-post

Vis flere stillinger: