Sivilingeniør / ingeniør bygg

Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) eies av vannkraftprodusentene i Glomma- og Lågenvassdraget. GLB forvalter 26 reguleringsanlegg, og hovedoppgaven er å bidra til en optimal produksjon i 49 kraftverk i vassdraget. Kraftverkene, som eies av GLBs eiere, produserer i middel 11,7 TWh fornybar energi (9 % av Norges kraftproduksjon).
GLB har 21 ansatte og er samlokalisert med Eidsiva Vannkraft i et stort vannkraftmiljø på Lillehammer.

Firma Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB)
FylkeOppland
StedLillehammer
Søknadsfristsnarest

Vil du jobbe i et stort vannkraftmiljø ?
Vi søker SIVILINGENIØR / INGENIØR BYGG

Arbeidsområder: 

• Vassdragstekniske oppgaver og oppgaver innen sikkerhet og internkontroll ved vassdragsanleggene inkludert
- Tilsyn og kontroll
- Sikre at drift av anleggene er i henhold til forskrifter og konsesjoner
- Saksbehandling og rapportering til tilsynsmyndighet
- Andre relevante vassdragstekniske oppgaver 

• Delta i prosjekt og prosjektledelse for nybygging, oppgradering og rehabilitering.
- Utarbeidelse av kravspesifikasjoner og tilbudsdokumenter
- Evaluering av tilbud og kontraktsforhandlinger
- Oppfølging under prosjektgjennomføring

Kvalifikasjoner: 

• Teknisk utdanning på master- eller bachelornivå innen bygg og anlegg eller annen relevant bakgrunn.
• Det er en fordel om du har praksis fra planlegging og utførelse av bygg- og anleggsarbeider og gjerne innenfor vassdrag og/eller vannkraft
• Har VTA-godkjennelse eller interesse for å gjennomføre nødvendig opplæring for VTA-godkjennelse.
• God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk. 

Vi søker en fleksibel og samarbeidsorientert medarbeider som tar initiativ og kan arbeide selvstendig med prosjekter og oppgaver innenfor avdelingens arbeidsområder. Det må påregnes en god del reisevirksomhet, også utenom ordinær arbeidstid. Reguleringsanleggene ligger i flotte naturområder, både i fjellet og i lavlandet. 

GLB har et bredt arbeidsområde, et interessant tverrfaglig miljø med utviklingsmuligheter og et godt arbeidsmiljø. GLB er samlokalisert med Eidsiva Vannkraft på Lillehammer og er sammen et av Norges ledende vannkraftmiljø. Lillehammer kan tilby fantastiske muligheter for tur- og fritidsaktiviteter hele året. 

GLB tilbyr konkurransedyktige og generelt gode betingelser, og fleksibel arbeidstid. 

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til avdelingsleder Steinar Sørlie på tlf. 951 94 611 eller adm. direktør Gaute Skjelsvik på tlf. 970 12 834. 

Du finner mer informasjon om GLB på vår hjemmeside: www.glb.no 

Søknad med CV sendes til sts@glb.no snarest.