Sivilforsvaret yter bistand under uværet på Vestlandet

Hordaland sivilforsvarsdistrikt har kalt ut omtrent 200 personer i forbindelse med uværet på Vestlandet. Også i Sogn og Fjordane er sivilforsvarets mannskaper i arbeid.

I Hordaland deltar Sivilforsvaret på rasstedene i Åsane og på Voss. I tillegg er mange av mannskapene involvert i lensing av vann, og det kan bli aktuelt å yte hjelp i forbindelse med etablering av mottakssenter for evakuerte. Stengte veier og trafikkproblemer har skapt problemer for fremkommeligheten også for våre mannskaper, men det kommer stadig til nye ressurser, sier distriktssjef Anne-Margrete Bollmann i Hordaland sivilforsvarsdistrikt. I Sogn og Fjordane arbeider Sivilforsvaret med lensing av et større forretningsbygg i Førde. -Vi er i løpende kontakt med alarmsentralen og kan stille med flere mannskap på kort varsel, sier distriktssjef Gaute Molvær i Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt.