Sintef: Stad Skipstunnel er lønnsom

Sintef-forskere har radbrukket Kystverkets siste utredning om Stad skipstunnel. Tunnelen går i pluss, sier Håkon Raabe til Sunnmørsposten. Kystverket mener at den ikke er samfunnsmessig lønnsom. (Se video)

Raabe og Sintef-kollega Eldar Eilertsen har stått på dag og natt for å få klar de nye tallene. Konklusjonen ble presentert på en konferanse om Stad skipstunnel på Høgskolen i Ålesund.

– Kystverkets tall er ikke feil. Men vi har kommet til motsatt konklusjon. Vi mener det er overveiende sannsynlig at Stad skipstunnel får positiv samfunnsnytte, sier Raabe..

De nye tallene er mye bedre for tunnelen enn Kystverkets analyse, som for eksempel ikke regner med laksetransporten rundt Stad. Kystverket var ellers ikke til stede på konferansen. Det er så langt laget 17 utredninger om Stad Skipstunnel. Nå vil Kystverket evaluere sin rapport før de kommenterer de nye Sintef-tallene.

Knut Arild Hareide i KrF mener Finansdepartementet ikke har gode nok økonomiske modeller, og at det er politikernes oppgave å få dem på rett kurs.

– Sintef har gitt oss en knallgod dokumentasjon. Jeg er tilhenger av å bygge allianser. Spørsmålet er hvordan vi skal få med oss flere tilhengere, sa Hareide som leder Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité.

– Det store slaget om Stad skipstunnel vil stå våren 2013. Da skal vi rullere Nasjonal transportplan 2014–2024. Det er helt avgjørende å få tunnelen på plass i den første fireårsperioden, sa Hareide.

Professor og rektor Jørgen Amdam ved Høgskolen i Volda, mener skipstunnelen har falt mellom alle byråkratiske stoler.

– Kvantifiseringen er en lek med tall. Det ene tallet er like godt som det andre. Stad skipstunnel er en politisk sak, ingen fagsak, slo Amdam fast i følge Sunnmørspostens referat.