SINTEF pusset opp «TEK-sjekk Energi»

SINTEFs beregningsprogram «TEK-sjekk Energi» er nå oppdatert i henhold til den justerte energikarakterskalaen i NVEs energimerkeordning.

Det skriver SINTEF Byggforsk i en pressemelding fredag.

«TEK-sjekk Energi» kan brukes til å kontrollere en bygning mot kriteriene i NVEs (Norges vassdrags- og energidirektorats) energimerkeordning. Resultatet kan enkelt overføres til NVE som underlag for å få energimerke for bygningen. Energimerkeordningen ble sist justert i juli 2013, heter det i pressemeldingen.

Med «TEK-sjekk Energi» kan man også beregne og kontrollere om energibehov og inneklima i nye og eksisterende bygninger tilfredsstiller kravene i TEK10, og beregne og kontrollere om boligbygninger og yrkesbygninger tilfredsstiller kriteriene for passivhus- eller lavenergistandard etter NS 3700 og NS 3701.

«TEK-sjekk Energi» er tilgjengelig i SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer.