SINTEF Community søker stipendiater innen digitalisering

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

FirmaSINTEF Community
FylkeTrøndelag, Oslo
StedOslo eller Trondheim
Søknadsfrist08.11.2020

For å kunne møte viktige utfordringer innen bygg, infrastruktur, mobilitet i kombinasjon med den digitale utviklingen, søker vi etter to instituttstipendiater.

Rettet stipend

Stillingen vil inngå i en felles satsing mellom NTNU og SINTEF innen bygg og digitalisering. Byggebransjen er per i dag lite digitalisert, og det er stort potensial for ulike former for digitalisering i alle faser av bygningsprosessen:

 • Design, for eksempel parametrisk / generativ design
 • Produksjon, for eksempel 3D printing
 • Bygningsfase, for eksempel automatisk avvik registrering via droner
 • Drift, for eksempel prediktivt vedlikehold via maskin læring
 • End-of-life, for eksempel etablering av markedsplass for ombruk

Åpent stipend innen fagområder ved SINTEF Community

 • Stillingen er knyttet til digitalisering innen ett av følgende fagområder ved SINTEF Community:

 • Anlegg og infrastruktur
 • Arkitektur og områdeutvikling
 • Byggematerialer
 • Energi og miljø (bygg)
 • Mobilitet og samfunnsøkonomi
 • Vann

Se nærmere beskrivelse her: https://www.sintef.no/community/
Kandidater som søker, må ha en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Stilling som stipendiat lønnes etter gjeldende stipendiatsatser i Forskningsrådet.

Stillingene lyses ut internt og eksternt. Kandidatene som blir ansatt, forplikter seg til å gjennomføre ph.d.-studiet innenfor tilsettingsperioden.

Søkeren må være tydelig kvalifisert, men skal ikke fylle ut søknad om opptak på ph.d.-program ved mulig samarbeidende universitet. En kort beskrivelse av mulig tematikk for ph.d.-arbeidet ønskes. Detaljering av dette avklares i ettertid sammen gradsgivende institusjon.

Stipendiatene vil være ansatt ved SINTEF Community og tas opp som doktorgradsstudent ved aktuelt universitet (for den ene stillingen vil det være NTNU, den andre er åpen for samarbeid med ulike universitet). Universitetene vil ha hovedveilederansvar og SINTEF biveilederansvar i doktorgradsarbeidene.

Stillingene er 3-årige fulltidsstudium eller 4-årige med 25 % relevant prosjektarbeid. Etter fullført doktorgrad ønsker vi å tilby fast ansettelse.

Spørsmål om stillingen

Kari Kallager

HR-sjef

E-post

+47 930 30 923

Terje Jacobsen

Forskningsdirektør

E-post

416 64 331

Søk stilling

Vis flere stillinger: