Foto: Olimb Rørfornying

Sikret seg stor rammeavtale på gravefri fornyelse av avløpsnettet i Bergen

Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune har signert en ny rammeavtale med Olimb Rørfornying AS om rehabilitering av kommunalt avløpsnett med strømpeforing.

Avtalen er tegnet for en toårsperiode (2020 – 2022) med opsjon på forlengelse i inntil ytterligere to år, og innbefatter både strømperenovering av avløpsledninger og rehabilitering av kummer. Total kontraktsverdi inkludert opsjoner er på cirka 200 millioner kroner.

– Anskaffelsen ble gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser, i en to-trinns prosedyre. Olimb Rørfornying ble tildelt kontrakten etter vurdering av tre prekvalifiserte leverandører, heter det i en pressemelding.

Det er planlagt å bruke inntil 50 millioner kroner årlig på strømperenovering av kommunens avløpsnett. I løpet av perioden 2020 - 2022 er det beregnet å gjennomføre strømperenovering av cirka 20.000 meter med avløpsledninger og tilhørende kumarbeider.

– Bergen kommune øker rammene vesentlig i denne avtalen sammenlignet med tidligere års kontrakter. Dette gjør de som et virkemiddel for å øke takten ytterligere på fornying av VA-nettet, heter det i meldingen.

Bergen har cirka 900 kilometer vannledninger og 1.200 kilometer avløpsledninger. Målet til Vann- og avløpsetaten er å fornye 0,7 – 1 prosent av ledningsnettet per år.

Olimb Rørfornying har jobbet på rammeavtaler for Bergen kommune i 12 år og ser fram til å fortsette det gode samarbeidet i årene som kommer.

– Bergen var en av de første kommunene i landet som tok i bruk strømperenovering i fornyelse av VA-nettet, og Olimb installerte de første strømpeforingene allerede tidlig på 1980-tallet. Den nye rammeavtalen er en stor tillitserklæring og en bekreftelse på at et snart 40 år langt NoDig-samarbeid lever i beste velgående, sier produkt- og salgssjef i Olimb Rørfornying AS, Svein Rune Myhre, i meldingen.