Sikkerhetsrådgiver

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

FirmaStatsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist06.10.2019

Statsbygg har ledig stilling som sikkerhetsrådgiver. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Arbeidet til sikkerhetsorganisasjonen i Statsbygg er forankret i lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) med tilhørende forskrifter. Som sikkerhetsrådgiver vil du arbeide med ivaretakelse av sikkerhetsgradert informasjon i prosjekter og avdelinger.

Arbeidsoppgaver
 • Bistå med gjennomføring av risikovurderinger
 • Bistå innen fagområdet personellsikkerhet
 • Gi råd, veiledning og opplæring til linjen og leverandører med sikkerhetsavtale
 • Bistå innen fagområdet sikkerhetsgraderte anskaffelser
 • Kontrollere sikkerhetstilstanden i virksomheten
 • Bidra med utarbeidelse av prosedyrer og veiledninger innen forebyggende sikkerhetsarbeid
 • Andre pålagte sikkerhetsoppgaver innen forebyggende sikkerhetsarbeid

Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen samfunnssikkerhet
 • Stillingene krever sikkerhetsklarering til nivå HEMMELIG jfr. Sikkerhetsloven § 8-2
 • Må kunne beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • Evne til kontaktskaping og kommunikasjon med forskjellige mennesketyper
 • Analytisk og strukturert
 • Høy integritet
 • Faglig engasjert
Vi tilbyr

Hyggelig arbeidsmiljø, overtidsbetaling, god pensjons- og forsikringsordning, fleksitid og støtteordninger for trening. Stillingen som rådgiver lønnes fra kr 500 000,- til 600 000,-, Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Lars Olav Vestre

sikkerhetsleder

959 67 615

Richard Nylen

avdelingsdirektør

917 38 258

Søk stilling

Vis flere stillinger: