Sikkerhetskontrollør for tunneler i Region sør

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region sør
FylkeAust-Agder
StedArendal
Søknadsfrist22.03.2015

Statens vegvesen Region sør søker dyktig og erfaren sikkerhetskontrollør for tunneler. Stillingen er tilknyttet den regionale Forvaltningsseksjonen. Forvaltningsseksjonen er en seksjon med 13 medarbeidere. Vi arbeider for å lage strategier og tilrettelegge for de mer operative enhetene. Noe av det viktigste vi gjør er å arbeide for samordning av fagområder innenfor regionen.

Region Sør dekker fylkene Vest- og Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Arbeidsområdet er på regionalt nivå og i nært samarbeid med Vegdirektoratet, fem fylkesvise Vegavdelinger og andre regionale avdelinger.

Sikkerhetskontrollør tunnel

Sikkerhetskontrolløren skal se til at gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer følges ved godkjenning av eksisterende og nye tunneler i regionen. Samtidig har sikkerhetskontrollør en rådgivende rolle inn mot regionens vegavdelinger, planmiljø og utbyggingsprosjekter.

Oppgaver
Du skal sikre at planer er i henhold til regelverket, gjennomgå dokumentasjon av nesten ferdige prosjekter, men spesielt komme tidlig inn i prosjekter for å ivareta sikkerhetsaspektet i tunnelplanleggingen. Du vil også delta i sikkerhetsinspeksjoner og sikkerhetsvurderinger av eksisterende tunneler og deres drift- og beredskapssystem. Den innsikten du erverver fra eksisterende tunneler gir viktig realkompetanse som kan legges til grunn for planleggingen av nye prosjekter.

Motiveres du av;

  • å få andre medarbeidere til å jobbe i samme retning?
  • å omsette strategier og mål til handling?
  • å gjøre en samfunnsnyttig jobb?

Bli med oss og gjør en forskjell!

Kontorstedet er fortrinnsvis regionvegkontoret i Arendal. Men andre av region sørs lokasjoner kan vurderes.

Kvalifikasjonskrav:
Utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år innen relevant fagkrets. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Du bør ha minimum 10 års relevant arbeidserfaring .

I stillingen som sikkerhetskontrollør vil kunnskap om planlegging og prosjektering, og interesse for drift og beredskap, være en stor fordel.

Vi søker deg som er strukturert og opptrer selvstendig, og som vil bidra til videre utvikling av våre arbeidsområder. Stillingen innebærer bred intern og ekstern kontaktflate. Dine evner til å kommunisere og formidle kunnskap blir derfor lagt vekt på.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss.

Ved spørsmål ta kontakt med seksjonsleder Tordis Vandeskog, mobil 916 21 258.

Søk stillingen her

Vis flere stillinger: