Sika først med EPD registrert både i Tyskland og Norge

Etter grundig sammenlikning av norske og tyske EPDer, har en tysk byggevareprodusent nå fått registrert sine EPDer i begge land.

Det er første gang slike EPDer blir registrert hos EPD-Norge . Flere norske bedrifter har tidligere fått tilsvarende gjensidig registrering i de to landene. En avtale mellom en tysk EPD–programoperatør og EPD–Norge har gjort slik gjensidig registrering mulig.

– Det er flere EPDer fra bedrifter i Norge som også er registrert hos IBU (Institut Bauen und Umwelt) i Tyskland. At det nå også kommer tyske EPDer for registrering hos EPD-Norge, er vi svært fornøyde med, sier Dagfinn Malnes, daglig leder i EPD-Norge.

Det er gjennom en avtale med den tyske EPD-programoperatøren IBU at norske EPDer nå kan registreres i Tyskland og tilsvarende tyske i Norge. Slik gjensidig registrering betyr at det er gjennomført en omfattende sammenligning av likheter og ulikheter i det tyske og det norske programmet.

De fire første EPDene fra IBU–programmet for gjensidig registrering er nå publisert hos EPD-Norge. Det er SIKA Deutschland GmbH som er først ute med denne form for publisering. SIKA-konsernet, som har hovedkontor i Sveits, er representert i 90 land, har om lag 17 000 ansatte og en omsetning på drøye 45 milliarder kroner i 2014.

Project manager Bjørn Stockmann i SIKA Norge sier at markedet i stadig sterkere grad etterspør slik dokumentasjon som EPD representerer:

– Det blir stadig større fokus på bærekraft i byggebransjen. En EPD gir miljødata for hele produktets levetid. Ved å EPD–registrere våre produkter og løsninger viser vi at vi som selskap tar miljø på alvor, og dessuten at vi utvikler varer og tjenester som oppfyller framtidens krav til bærekraftige løsninger. Derfor mener vi at en slik gjensidig registrering gir oss økt konkurransekraft både i det norske og det tyske markedet.

Gjensidig registrering av EPDer betyr at logotypene for begge programmene og to registreringsnummer er satt inn på førstesiden av EPDene. De publiseres både på www.epd-norge.no og på hjemmesiden til IBU. Dette kan gi en fordel for EPD-eierne fordi logoene kan ha forskjellig anerkjennelse i de to markedene. Gjensidig registrering er en service EPD-Norge gjør for EPD-eiere av byggevareprodukt som samsvarer med EN 15804.