Sika fikk grønt lys

Konkurransetilsynet har nå godtatt at Sika-konsernet kan kjøpe virksomheten til Scancem Chemicals. De mener konkurransen i markedet etter oppkjøpet vil være god nok. Avtalen rundt oppkjøpet ble signert av de to partene allerede i februar.

Kjøpet omfatter virksomhet innen kjemiske tilsettingsstoffer til betong i Norge. Tilsettingsstoffene blir brukt til å forbedre betongens egenskaper. Sika vil etter kjøpet få en sterk stilling i det norske markedet for tilsettingsstoffer. Muligheten for betongprodusentene til å skifte leverandør, flere internasjonale konkurrenter og sterke kjøpere gjør at Konkurransetilsynet mener at kjøpet ikke vil redusere konkurransen i markedet vesentlig.