Signerte kontrakt verdt 150 millioner

Shell har tildelt MainTech kontrakt for inspeksjon og korrosjonsovervåking for Draugen og Ormen Lange, melder Tidens Krav.

Det var brede smil på Råket da Stein Valen, daglig leder i trondheimsfirmaet MainTech og Gunnar Ervik, driftsdirektør i Shell, signerte kontrakten som har en varighet på fem år. Kontrakten inneholder opsjoner på forlengelse med to år om gangen. Dette er en langsiktig kontrakt. Det gir oss en langsiktig plattform og et godt grunnlag for å bygge videre kompetanse. Dersom vi gjør jobben vår, kan dette bety 20 år på Ormen Lange, sier Stein Valen. Shell og MainTech har samarbeidet tett siden 2000. MainTech har hatt kontrakten med inspeksjon og materialstøtte på Draugen. A/S Norske Shell har benyttet MainTech for leveranse av eksperttjenester innen inspeksjon og materialteknologi siden årtusenskiftet. Deres personell kombinerer høy faglig kompetanse og praktisk erfaring. Dette har bidratt til at vi klarer å holde en høy regularitet og et høyt sikkerhetsnivå for våre operasjoner. Dette er gledelig at kontrakten går til et firma som er bygd seg opp i Midt-Norge, sier Ervik. Linjebygg Offshore i Molde nyter også godt av kontrakten. De eier 51 prosent av MainTech. De skal i tillegg fungere som underleverandør. Dette betyr veldig mye for oss. Det er svært viktig å få på plass et samarbeid på tvers av både fylkes- og fogderigrensene. Dette er ikke den største kontrakten, men den representerer langsiktighet og kontinuitet, sier Kristoffer Jenssen, som er både daglig leder i Linjebygg og styreleder i MainTech.