Signerte forskningsavtale med Kina

Byggforsk har i dag undertegnet en forskningsavtale med China Academy for Building Research (CABR).

Prinsippet som legges til grunn for en utvikling av samarbeidet mellom Norge og Kina følger Forskningsrådets modell for Partnership for Innovation. Dette innebærer at det samtidig med kommersielle avtaler mellom industripartnere, etableres en FoU-avtale mellom Norge og Kina for på et mer generelt grunnlag å støtte den kommersielle utviklingen. Ved møter i Beijing i oktober 04 ble avtaleutkast til et FoU-samarbeid mellom kinesiske og norske forskningsinstitusjoner utarbeidet og sendt på høring til involvert parter. China Academy for Building Research (CABR) (som har 30 000 ansatte!) ble foreslått som lead partner i Kina, mens Byggforsk er lead partner i Norge. Som kjent utvikler Snøhetta Modular AS sitt prosjekt modularisert boligbygging med vekt på bærekraftig teknologi bl.a. for det kinesiske markedet. Byggforsk er FoU-partner i prosjektet. Etter at Byggforsks representant, ENVICHINA, diskuterte innholdet i et samarbeidet med CABRs ledelse i møter i Beijing i mars, kom CABRs toppledelse hit 89.juni for å gjennomgå og underskrive samarbeidsavtalen. Det var utformet et stramt og omfattende program for møtet, som ble avsluttet med en signering torsdag 9. juni. Energi- og miljøoptimale løsninger i et livsløpsperspektiv, IKT/IFC, sertifisering av byggprodukter, standardisering og industrialisering er sentrale oppgaver i avtaleutkastet. Det er viktig at arbeidene støttes av de respektive lands myndigheter. Hele tiden arbeides det derfor med å komme opp med programmer i Norge som kan gi grunnlag for og støtte opp under de foreslåtte samarbeidsprosjektene. Prosjektet fra Forskningsrådet om Infrastruktur for kommunikasjonsstandarder i norsk byggenæring er et viktig eksempel på dette. Det samme er et nylig innvilget prosjekt fra Innovasjon Norge hvor målet er etablering av nettverk som skal fremme eksport av bærekraftig norsk byggteknologi.