Sigbjørn Johnsen skal lede valgkomiteen

LO-leder Gerd-Liv Valla blir ikke leder av Arbeiderpartiets valgkomité. På sentralstyremøtet mandag ble fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen foreslått som leder.

Sentralstyret kom med en innstilling til landsstyret som skal velge valgkomiteen til landsmøtet. Siden 1945 har det vært tradisjon at fagbevegelsen har hatt lederen av valgkomiteen. Det har ikke hele tiden vært LO-lederen. Det er tre grunner til at vi foreslår Sigbjørn Johnsen. Før det første at Sigbjørn Johnsen er en god og samlende kandidat, for det andre at det er prinsipielle betenkeligheter ved at den som leder valgkomiteen, også er med i sentralstyre. For det tredje har Gerd-Liv Valla uttrykt overfor meg at hun ønsker å konsentrere seg om jobben som LO-leder, sier partileder Jens Stoltenberg. Ikke Yssen Statsminister Stoltenberg understreket på en kort pressekonferanse mandag kveld at Yssen-saken håndteres av LO, og at det er en personalsak i LO og ikke noen sak for Arbeiderpartiet. Han sa at det var et enstemmig sentralstyre som ønsker Johnsen som valgkomitéleder. Det er de prinsipielle betraktningene om at det ikke er riktig at en som sitter i sentralstyret også leder valgkomiteen, som har veid tyngst, gjentok han flere ganger. Han viste til at Valla ikke var med i sentralstyret de to gangene hun har vært leder av valgkomiteen. Ikke viktig for Valla Stoltenberg la også stor vekt på at Valla selv ikke hadde kommet med noe ønske om å være komitéleder. Det har aldri vært viktig for henne å lede valgkomiteen, sa han. Partilederen sa også at han og Valla hadde tatt opp ledervervet i valgkomiteen for flere uker siden. Men da var ikke saken så aktuell som i dag, la han til. Stoltenberg understreket at det er et sterkt ønske i sentralstyret om at det faglig-politiske samarbeidet mellom Ap og LO skal føres videre. Det er ingen grunn til å bryte tradisjonen om at LO-lederen sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, sier han. Valla: Dette har jeg ikke noe problem med LO-leder Gerd-Liv Valla sier det er helt uproblematisk at hun ikke foreslås som leder av Aps valgkomité. Jeg har aldri sett på det som et must å lede valgkomiteen i Arbeiderpartiet, sa Valla, da hun møtte pressen etter Aps sentralstyremøte mandag. Hun avviser at hun er skuffet over at hun ikke er innstilt som valgkomitéleder. Vi har hatt en diskusjon i sentralstyret, og enstemmig kommet fram til en helhetsløsning som jeg ikke har problem med, sa hun. Disse foreslås til valgkomiteen i Ap Sentralstyret i Arbeiderpartiet foreslår følgende medlemmer til valgkomiteen: *Sigbjørn Johnsen, fylkesmann i Hedmark, leder av komiteen. *Bjørn Inge Mo, leder Troms Ap, ordfører i Kåfjord. *Rita Ottervik, ordfører i Trondheim. *Tove Brandvik, nestleder Hordaland Ap, ordfører i Lindås. *Aud K. Steinsland, nestleder Sogn og Fjordane AP, ordfører i Askvoll. *Berit Kittelsen, leder Vest-Agder Ap. *Fatima Valdes Haugstveit, styremedlem Akershus Ap og landsstyremedlem. *Rune Tokle, partisekretær i Oslo. *Sture Arntzen, leder Handel og Kontor. *Martin Henriksen, leder AUF.