Sier ja til Polarsirkelen lufthavn

NRK Nordland melder at Samferdselsdepartementet går inn for å bygge Polarsirkelen lufthavn på Hauan i Rana

Avinor vil legge ned flyplasser

Avinor foreslår i sitt innspill til nasjonal transportplan (NTP) å legge ned kortbaneflyplassene i Svolvær, Leknes og Mosjøen, og å bygge ny stamruteflyplass på Helgeland og i Lofoten.

Avinor vil også ha ny lufthavn i Hammerfest og forlenge flyplassen i Sandnessjøen, skriver Aftenposten.

Avinor ønsker seg 2.000 meter lange rullebaner på Helgeland og i Lofoten slik at dagens store rutefly kan betjene flyplassene.

Ønsket om å legge ned kortbaneflyplassene i Svolvær, Leknes og Mosjøen har sammenheng med at det ikke lenger bygges fly som kan benyttes her, hevder Avinor.

– At det ikke lenger produseres Dash-8, som i dag benyttes på kortbanenettet, skaper en utfordring. Vi må diskutere fremtidens flyplasstruktur, om Widerøe liker det eller ikke, sier divisjonsdirektør Margrethe Snekkerbakken i Avinor.

Avinor ser for seg at 20-seters fly kan gjøre jobben som dagens 40-setere gjør på deler av kortbanenettet.

Widerøe betjener i dag det meste av kortbanenettet. Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien sier det ikke er tvil om at kortbanenettet er dyrt for staten, men viser til at det er en vedtatt del av norsk distriktspolitikk.

Widerøe har startet jakten på morgendagens kortbanefly og gjennomfører samtidig en oppgradering av sine gamle Dash 8-maskiner. Dessuten har selskapet kjøpt tre brukte Dash 8-fly fra Saudi-Arabia. To av disse er nå i drift i Norge.

Kongsteien opplyser at Widerøe nå sammen med internasjonale kolleger vil forsøke å påvirke flyprodusentene til igjen å bygge fly med cirka 40 seter for kortbanene. (©NTB)

Avklaringen om departementets innstilling kom i form av en uttalelse fra statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet på et spørsmål fra fylkesrådsleder Odd Eriksen.

– Vi er enig i at det ikke er fylkeskommunens oppgave å tolke regjeringserklæringen. Det er departementets syn at det nå er lokal tilslutning til å gjøre endringer i luftfartsstrukturen på Helgeland. Videre avklaring i saken vil komme i Nasjonal transportplan og eiermeldingen fra Avinor, heter det i brevet fra Samferdselsdepartementet.

– Nå er vi på tur med prosjektet inn i nasjonal transportplan. Avinor vil også ta med Polarsirkelen i sine planer. Dette er det største samferdselsløftet på Helgeland noensinne, sier daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling til NRK.

Den planlagte utbyggingen er ennå ikke behandlet i Stortinget. Prosjektet betyr flyplassene i Mosjøen og Mo i Rana legges ned.

Anleggsarbeidet kan starte i 2014 dersom bevilgningene kommer på plass raskt, og da kan første fly ta av fra Polarsirkelen året etter.