Sier ja til mindre sentrumsleiligheter i Oslo

Flertallet i Oslo bystyre sier nå ja til å endre kravene til leilighetsstørrelser. - Vil få flere inn på boligmarkedet, tror Baard Schumann i Selvaag Bolig.

Byrådet endrer nå på den omstridte arealnormen i byen, melder Aftenposten og Osloby.no.

- Det er godt at bystyret endelig lar oss bygge det folk etterspør. 50 prosent av byens befolkning er en-personshusholdninger, så behovet for mindre leiligheter er stort, sier Baard Schumann til Byggeindustrien.

I 2007 vedtok bystyret i Oslo at man maks kunne  bygge 20 prosent små leiligheter på 40-50 kvadratmeter i sentrumsnære områder.

Hensikten var å få flere barnefamilier til å bosette seg i byen. For utbyggerne har vedtaket slått svært uheldig ut, fordi de minste leilighetene blir solgt først.

- For oss har problemet vært at markedet har etterspurt mindre leiligheter, men vi har likevel vært nødt til å bygge 50 prosent av boligene over 80 kvadratmeter, sier Schumann som mener endringen er godt nytt for de som vil inn på boligmarkedet.

- Vedtaket vil bety at flere får mulighet til å kjøpe bolig, mener han.

Ifølge Osloby.no foreslår nå byrådet at det bygges maksimalt 35 prosent leiligheter på 35-50 kvadratmeter.

Dermed blir de små leilighetene enda mindre, samtidig som de blir flere.

Et flertall i samferdselskomiteen sier ja til å endre leilighetsnormen. Saken kommer opp i bystyret neste uke.