SHA-rådgivere

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

FirmaStatsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist07.05.2018

Det nye regjeringskvartalet og Livsvitenskapsbygget er to av Norges største og mest spennende byggeprosjekter. Regjeringskvartalet skal huse Statsministerens kontor og de fleste departementer. Det nye regjeringskvartalet vil få flere nybygg og vil trolig bli bygget ut i etapper. Prosjekteringen har startet og det er forventet innflyttingsstart en gang mellom 2023 og 2025. Sikkerhetstiltak skal være en integrert del av planleggingen og byggingen av nytt regjeringskvartal. Livsvitenskapsbygget skal gi realfagene og livsvitenskap gode rammevilkår i fremtiden. Bygget skal legge til rette for bredt forskningssamarbeid med næringsaktører som bioteknologiselskaper og helseforetak. Forventet ferdigstillelse i 2024.

Stillingene som SHA-rådgivere vil organisatorisk være tilknyttet seksjon for prosjektstøtte, men arbeidet utføres i et av prosjektene. Prosjektene er organisert som egne seksjoner i byggherreavdelingen.

Som en av Norges ledende byggherrer tar Statsbygg et bredt ansvar for å utvikle BAE-næringen innenfor sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Vi arbeider aktivt mot målet om at alle skal komme uskadet hjem fra jobb, og søker dyktig medarbeider for å bidra til dette. Hovedoppgaven i prosjektene vil være å ivareta byggherrens plikter etter byggherreforskriften på vegne av prosjektdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp at SHA ivaretas i prosjekteringsfasen
 • Bidra til hensiktsmessig organisering og oppgavefordeling for SHA i prosjektet
 • Følge opp at SHA-oppgaver blir utført i tråd med oppgavefordeling
 • Være rådgiver for byggherrens prosjektorganisasjon
 • Gjennomføre byggeplasskontroller
 • Utarbeide, følge opp og vedlikeholde prosjektets SHA-plan
 • Utveksle erfaring med andre prosjekter i Statsbygg
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av Statsbyggs styringssystem

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå. Manglende formell bakgrunn kan kompenseres med relevant erfaring, men minimum bachelorgrad
 • Solid erfaring fra store byggeprosjekter, gjerne både fra prosjektering og byggeplass
 • SHA-faglig kompetanse vektlegges
 • Gode fremstillingsevner både muntlig og skriftlig
 • For stillingen knyttet til nytt regjeringskvartal kreves sikkerhetsklarering og autorisasjon for nivå KONFIDENSIELT, jf. Sikkerhetsloven §19

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Målrettet og strukturert
 • Gode pedagogiske evner
 • Pådriver- og gjennomføringskraft
 • Evne til å engasjere og jobbe i team

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Arbeid med noen av Norges mest spennende byggeprosjekter
 • Godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Store muligheter for faglig utvikling
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1181, for tiden kr. 650.000 - kr. 750.000. For særskilt godt kvalifiserte kan høyere avlønning bli vurdert.

Kontaktinfo: Tanja H. Dugstad, fungerende avdelingsdirektør (+47) 92021547

Søk stilling

Vis flere stillinger: