SHA-rådgiver

Hjellnes Consult AS er et ledende medarbeidereiet tverrfaglig rådgivende ingeniørfirma som arbeider innen markedsområdene bygg, eiendom, samferdsel, infrastruktur, energi, vann, avfall og miljø. Vårt datterselskap Johs Holt AS arbeider innen bruer og tyngre konstruksjoner. Vi kan ivareta alle faser i et prosjekt, fra de første ideene skisseres via forundersøkelser, konsekvensanalyser, tilstandsanalyser, planlegging og prosjektering til drift og vedlikehold av anleggene. Med ca. 240 ansatte arbeider vi målrettet for å være faglig i tet innen alle våre markedsområder. Hjellnes Consult kan se tilbake på 70 års virksomhet med solid økonomi, godt inngrep i våre markeder og har fremfor alt dyktige medarbeidere med stor stolthet, eierskap og engasjement til virksomheten.
Seksjon Vann og miljø har et slagkraftig fagmiljø med faggruppene Avfall og miljørådgiving og Vann og avløp. Seksjonen har totalt 32 medarbeidere.

Vår faggruppe for Avfall og miljørådgiving arbeider med utredninger, planlegging og prosjektering av avfallsanlegg (anlegg for biologisk behandling, biogass og deponigass, gjenbruksstasjoner, sorteringsanlegg og deponier), kartlegging og analyse av miljøpåvirkning, miljøkartlegging av bygg, forurenset grunn og kontrahering av tjenester innen avfallsområdet.

FirmaHjellnes Consult
FylkeOslo
Søknadsfrist31.01.2017

På grunn av økende oppdragsmengde knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) søker vi en ressurs til utfordrende oppgaver for å ivareta SHA i prosjektering og utførelse i spennende bygg-, anleggs- og infrastrukturprosjekter. Prosjektene vil variere i størrelse, men SHA skal alltid være i fokus.

Som SHA-rådgiver hos oss vil du:

 • Ha rollen som Koordinator for prosjektering (KP) i prosjekter med de plikter dette medfører
 • Det er også en mulighet for oppdrag som Koordinator for utførelsen (KU), men primært vil det være arbeidsoppgaver knyttet til KP-funksjonen
 • Være en faglig spydspiss internt for et svært viktig fagområde, og være med på å sikre at SHA ivaretas i våre prosjekter
 • Videreutvikling av SHA i Hjellnes Consult, som også innebærer opplæring


Kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk utdannelse, eller lengre relevant arbeidserfaring innenfor fagfeltet
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Erfaring som Koordinator for prosjektering (KP)
 • God kunnskap om, og erfaring med, relevant lovverk innen SHA
 • God kunnskap og erfaring med forebyggende SHA-/HMS-arbeid
 • God kunnskap og erfaring med risikostyring
 • God tverrfaglig innsikt


Personlig egenskaper:

 • Positiv innstilling, med gode relasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Engasjert og selvstendig med god gjennomføringsevne
 • Strukturert
 • God formuleringsevne skriftlig og muntlig på norsk
 • Gode evner til å lære bort kunnskap til andre


For spørsmål om stillingen, ta kontakt med gruppeleder for Avfall og miljørådgivning, Tor Ivar Hansen. Mob: 99 29 15 88

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: