SHA rådgiver - Stavanger

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeRogaland
StedStavanger
Søknadsfrist14.10.2019

COWI søker flere SHA-rådgivere!
Er du klar for nye utfordringer?

Ved vårt kontor i Stavanger søker vi nå rådgivende ingeniører innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Rådgiveren skal jobbe i rollen som SHA/HMS koordinator på nye Stavanger Universitetssykehus (SUS2023) som er det største byggeprosjektet i Rogaland frem til 2023. Som KU i prosjektet vil rollen innebære et tett samarbeid med byggherren og HMS-leder hos SUS2023, entreprenør(er), prosjekteringsleder, arkitekt og øvrige tekniske fag.

COWI vinner stadig store og små prosjekter der vi er SHA-rådgivere; for eksempel sykehus- og helsebygg, flyplassutbygginger, skoler, kontor- og næringsbygg, vann- og avløp, bane og vei. Rollen kan også kombineres med oppgaver innen vårt rådgivende ingeniørmiljø (RIM), og helse miljø og sikkerhet (HMS). I den anledning ønsker vi å styrke vårt team i Rogaland.

Med et stort spenn i prosjekter, både i størrelse, kompleksitet og faglig innhold, får du jobbe med spennende og utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

VARIERT ARBEID PÅ SPENNENDE PROSJEKTER
Du vil få mulighet til å utarbeide SHA-planer og risikovurderinger i rollen som Koordinator Prosjektering (KP) og Koordinator Utførelse (KU) iht. Byggherreforskriften. I tillegg vil du utforme miljøkrav og lage miljøoppfølgingsplaner, planlegge, følge opp og dokumentere de miljømål som er satt. Du vil både delta i, og ha ansvar for, prosjektgjennomføring. Du vil også være med å utarbeide tilbud og markedsføre våre tjenester.

Som KU vil typiske oppgaver og ansvar kunne være:

 • Sikre oppfyllelse av krav knyttet til KU funksjon iht. byggherreforskrift
 • Gjennomføre og dokumentere kontroll iht. rutiner/system for KU funksjon
 • Påse at lover og regler for SHA/HMS etterfølges på byggeplass.
 • Kommunisere og samarbeide med entreprenører og byggherre i sikkerhetsarbeidet
 • Bidra aktivt i ROS arbeidet (Risiko- og sårbarhetsanalyser), forebyggende arbeid knyttet til SHA/HMS og i arbeidet for å hindre sosial dumping

KU vil inngå i HMS organisasjonen i prosjektet.

I COWI er alle fagområder samlet i samme hus. Våre fageksperter samarbeider integrert inn mot andre fagmiljøer. Kjennetegnet for mange av våre prosjekter er at de er flerfaglige og av stor samfunnsmessig betydning. Vi søker alltid å levere et helhetlig resultat av høy kvalitet for kunden, samfunnet og brukeren.

DU ER INITIATIVRIK OG GOD TIL Å SKAPE RELASJONER
Vi søker etter deg med minimum 3 års høyere utdannelse (bachelor/master, ing/siv.ing eller tilsvarende) innen bygg og anlegg med stor interesse for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Alternativt kan du ha høyere miljøfaglig utdanning (bachelor/master, ing/siv.ing eller tilsvarende) med stor interesse for bygg-/anleggsfag. Du har gjerne gått koordinatorskolen og har god kunnskap og erfaring med bruk av byggherreforskriften. Erfaring fra SHA og/eller RIM i bygge- og anleggsprosjekter eller samferdselsprosjekter er en forutsetning, samt erfaring fra byggeplass.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du vil være en pådriver og initiativtaker i forbindelse med Helse, Miljø og Sikkerhet i prosjektet.
 • Du har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk.
 • Du er praktisk anlagt og løsningsorientert.
 • Dine samarbeidsevner bidrar til å skape gode relasjoner.
 • Du trives med en høy grad av frihet under ansvar.
 • Du er strukturert, selvgående og initiativrik.
 • Du god til å skaffe oppdrag og fullføre prosjekter.
 • Du trives både inne på kontoret og ute på bygge- og anleggsplass.
 • Du må være villig til å ta på deg oppdrag som medfører noe reise- og møtevirksomhet, særlig til Oslo, men også andre norske byer.
 • Du har førerkort klasse B.
 • Dine personlige egenskaper, holdninger og sosiale ferdigheter vektlegges.

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • COWI har arenaer for faglig samarbeid på tvers av kontorsteder for å skape kunnskapsutveksling og faglig utvikling.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre.
 • I COWI's karrieresystem vil du følges opp med fag som primærspor og prosjektledelse som sekundærspor.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

INTERESSERT?
Vil du vite mere om stillingen, er du velkommen til å kontakte:

Vibeke Nossum
Prosjektsjef
Tlf: 951 54 182

eller

Bjørn Christian Kvisvik
Seksjonsleder Miljø
Tlf: 416 67 693

Vi ser frem til å motta din CV og søknadsbrev så snart som mulig, og senest innen 14.10.2019. Kontorsted vil være Stavanger. Alle søknader behandles konfidensielt.

Søk stilling

Vis flere stillinger: