SFT-aksjon i byggenæringen

SFT vil også i 2009 gjennomføre en omfattende aksjon mot bygg og anlegg der de vil fokusere på håndtering av farlig avfall og substitusjon av kjemikalier og produkter.

Den landsdekkende aksjonen er et samarbeid mellom SFT og fylkesmennene og starter i juni.

Her kan du se hva SFT forventer er på plass