Setter i gang forprosjekt for Norges største universitetsbygg

Regjeringen ønsker å sette i gang forprosjekt for nytt Livsvitetenskapsbygg ved Universitetet i Oslo.

Gruppen bak Vev

For hovedfagene består prosjekteringsgruppen av:

Ratio arkitekter AS (PGL / ARK)

Erichsen & Horgen AS (RIEn / RIM, RIV)

MOE A/S (RIB)

Ingeniør Per Rasmussen AS (RIE)

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue AS (LARK)

Gruppens har videre følgende underkonsulenter:

CUBO as (ARK)

Høyer Finseth as (RIB, RIEn/RIM)

MOE A/S (RIE)

Malnes-Endresen as (RIE)

Alt arkitektur (LARK)

Norges største undervisnings- og forskningsbygg skal bli en viktig

arena for tverrfaglig forskning, utdanning og innovasjon.

Statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, inneholder gode nyheter for Universitetet i Oslo, UiO. I alt 200 millioner kroner foreslås til et forprosjekt for Livsvitenskapsbygget over de neste to årene.

UiO har kalt et bygg for livsvitenskap for den mest ambisiøse satsingen framover. Statsbygg blir byggherre for prosjektet.

- Livsvitenskapsbygget blir også et av Statsbyggs aller største prosjekter. Vi er klare til å ta fatt på å prosjektere og etter hvert å bygge et av Norges største bygg i sitt slag, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Tidligere i år ble løsningsforslaget Vev kåret som vinner av plan- og designkonkurransen for et nytt Livsvitenskapsbygg. Det 66.000 kvadratmeter store nybygget er planlagt å ligge i Gaustadbekkdalen, mellom Blindern og Rikshospitalet.

Les om livsvitenskapssatsingen på UiOs nettsider.