Serviceansvarlig driftstekniker markedsområde Viken (Huseby)

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

FirmaForsvarsbygg utleie
FylkeOslo
Søknadsfrist15.10.2014

Forsvarsbygg trenger å styrke bemanningen på drifts- og vedlikeholdssiden. Vi har behov for flere ansatte til våre bygg og anlegg i området.

I stilling som driftstekniker er du markedsområdets fremste kontaktledd overfor leietagers brukere av eiendommene. Du skal sørge for at brukernes behov for tilfredsstillende EBA løsninger blir løpende ivaretatt.

Stillingen er lokalisert til Huseby leir i Oslo.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • kontakt og dialog om status med avdelingens kunder
 • oppgaver innen drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og tekniske installasjoner
 • følge opp oppdrag utenfor eget kompetanseområde
 • utføre ettersyn og løpende drift av tekniske anlegg (SD, brann mv)
 • foreta all regelmessig forbruksregistrering innen drift
 • følge opp internkontroll av tekniske anlegg
 • følge opp drifts- og vedlikeholdsoppdrag utført av eksterne leverandører
 • bidra med innspill til drifts- og vedlikeholdsplaner
 • instruere/lære opp kundens representant og brukere i bruk av eiendommen og anleggene
 • etter avtale delta i hjemmevaktordning

Kvalifikasjoner

 • 3-årig videregående utdanning eller tilsvarende
 • fagbrev innen relevant fagfelt (gjerne erfaring som rørlegger/VVS)
 • lang relevant praksis kan kompensere for formell utdanning
 • vaktmesterskole tilsv. (ønskelig, kan tilføres etter tiltredelse)
 • grunnleggende ferdigheter og interesse for bruk av dataverktøy
 • erfaring fra drift og vedlikehold av EBA
 • førerkort klasse B
 • må kunne sikekrhetsklareres for hemmelig

Utdanning

 • Bygg og anlegg
 • Elektronikk / Elektro / Telekom.
 • Fagskole / fagbrev (2 år)
 • Håndtverksfag
 • Maskin / Konstruksjon
 • Videregående skole

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • utadvendt og motivert.
 • ryddig og representativ adferd

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • lønn som driftstekniker (kode 1136) iht Statens lønnsregulativ
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • bedriftshelsetjeneste
 • gode velferdsordninger

Søk stilling

Kontaktinfo:

Håvard Sælebakke -  Leder driftsservice - (+47) 917 73 813

Bjørn Ihle - Arenaleder - (+47) 456 38 450


Vis flere stillinger: