Serviceansvarlig driftstekniker, markedsområde Østlandet

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

FirmaForsvarsbygg
FylkeHedmark
StedRena
Søknadsfrist23.09.2014

I stillingen som driftstekniker er du markedsområdets fremste kontaktledd overfor leietagers brukere av eiendommene. Du skal sørge for at brukernes behov for tilfredsstillende EBA løsninger blir løpende ivaretatt. Du skal uoppfordret identifisere og ta initiativ til at feil og mangler rettes opp – og uten opphold formidle og følge opp gjennomføringen av henvendelser du ikke selv kan beslutte.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta løpende kontakt og dialog om status med kundens representant og brukere i bygg og eiendomsmassen.
 • Innenfor egen kompetanse selv eller i samarbeid med andre, utføre oppgaver innen drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og tekniske installasjoner.
 • Formidle og følge opp oppdrag utenfor eget kompetanseområde.
 • Følge opp tildelte arbeidsordre.
 • Utføre ettersyn og løpende drift av tildelt EBA med tekniske anlegg (SD, brann mv).
 • Foreta all regelmessig forbruksregistrering innen drift.
 • Følge opp internkontroll av tekniske anlegg.
 • Følge opp drifts- og vedlikeholdsoppdrag utført av eksterne leverandører.
 • Bidra med innspill til drifts- og vedlikeholdsplaner.
 • Instruere/lære opp kundens representant og brukere i bruk av eiendommen og anleggene.
 • Etter avtale delta i hjemmevaktordning.
 • Formidle kundens behov for vertskapstjenester og utføre/følge opp tjenestene etter avtale.
 • Delta i tverrfaglig samarbeid i markedsområdet.

Kvalifikasjoner

 • 3-årig videregående utdanning eller tilsvarende.
 • Fagbrev innen relevant fagfelt.
 • Lang relevant praksis kan kompensere for formell utdanning.
 • Førerkort klasse B.
 • Vaktmesterskole tilsv. (ønskelig, kan tilføres etter tiltredelse).
 • Grunnleggende ferdigheter og interesse for bruk av dataverktøy.
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av EBA.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.
 • Ønskelig med kompetanse innen tekniske bygg-fag, og erfaring innen bruk og oppfølging av drift styringssystemer

Utdanningsnivå

 • Fagskole / fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper

 • Utadvendt og motivert.
 • Ryddig og representativ adferd

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn som driftstekniker (kode 1136) iht Statens lønnsregulativ
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gunstige boliglån i Statens Pensjonskasse

Søk stillingen her

Kontaktinfo: Thomas Faller, Leder Driftsservice (+47) 404 47 074

Oddbjørn Hagen, Stabsleder (+47) 414 76 623

Vis flere stillinger: