Serverer LO uten tariffavtale

Mange av dem som jobber i Folkets Hus under LO-kongressen har verken tariffavtale eller ordnede arbeidsforhold.

Nettstedet til Fellesforbundets medlemsblad, Magasinet for fagorganiserte, skriver at flere av servitørene som jobber under kongressen ikke har vilkår slik loven krever. Oslo Kongressenter Folkets Hus BA har mange innleide folk fra bemanningsbyrået Grata Personal, et byrå som ikke har tariffavtale.

Pål Svendsen, daglig leder i Grata Personal, opplyser at ingen av vikarene er ansatt hos Grata. Folkets Hus har hatt kontrakt med Grata i to år, ifølge Svendsen.

Administrerende direktør Stein Skogli i Oslo Kongressenter Folkets Hus opplyser at Folkets Hus har en løpende avtale med Grata Personal om vikarformidling.

- Alle avtaler med leverandører går gjennom administrasjonen i Folkets Hus. LO har ikke noen direkte rolle, forteller direktøren.