Ser på muligheten for å automatisere sykehuslogistikk i Bergen

Bruk av roboter til sengevask kan gi besparelser tilsvarende 30 årsverk på Haukeland Universitetssykehus. Nå skal Rambøll gjennomføre mulighetsstudie for automatisering av hele steriliseringssentralen.

Rambøll skal, på oppdrag fra Helse Bergen, vurdere logistikken for steriliseringssentralen opp mot den helhetlige sykehuslogistikken. Dette betyr en vurdering av funksjoner, fysiske rammer, mulighetsrom samt planleggingen for ekstra automatisering på senere tidspunkt. Målet er at løsningene som foreslåes vil gi gode og trygge prosesser, god sammenheng mellom automatisering/snittflate med manuelt arbeid, bedre arbeidsmiljøet, effektivisere hygiene samt bidra til detaljert oversikt over lagerbeholdningen, for å nevne noe.

Arbeidet er spennende da det man må kombinere bygninger fra 60-tallet og mono-railsystemer med nybygg og topp moderne teknolog.

- Automatiserte transportløsninger kan på sikt gi sykehusene gode besparelser. Tid og penger som heller kan brukes på pasientene. Dette er et godt eksempel på hvordan Rambølls internasjonale eksperter er en styrke for våre lokale kunder, forteller Thomas Leitner, direktør for sykehuslogistikk i Rambøll.

- Vi merker stor etterspørsel etter automatiserte løsningene i hele Europa. Nå gleder vi oss til å jobbe med vår første norske kunde innenfor dette spennende området, avslutter han.