Disse blir sentrale i arbeidet med Nye Veiers prosjekt med å utvikle detaljreguleringsplan for ny E39 fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal. Fra venstre: Karl Arne Hollingsholm (PL), Frode Løset (fagansvarlig naturmiljø og vilt) Christian Mikkelsen (prosjektutvikler/disiplinleder tekniske fag), Marius Fiskevold (disiplinleder plan og prosess), Mette Eng Pedersen (prosjekteier og regionleder), Dag Løvhaug (fagansvarlig vei) og Håkon Lohne (prosjektleder Nye Veier). Foto: Nicki Twang

Ser frem til å starte detaljregulering Mandal - Lyngdal

Nye Veier starter i høst arbeidet med detaljregulering av ny E39 mellom Mandalselva i Lindesnes og Herdal i Lyngdal.

– Vi ser frem til å starte planarbeidet i tett dialog med kommuner, berørte grunneiere og andre interessenter, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier i en pressemelding.

 – Dagens E39 er ulykkesbelastet og opplever betydelige driftsforstyrrelser i vintersesongen. Ny vei vil bidra til økt trafikksikkerhet og forutsigbarhet. Reisetiden mellom Lyngdal og Kristiansand blir halvert, og det får positive ringvirkninger i forhold til felles bo- og arbeidsmarked i regionen, sier Moshagen.

Før sommeren ble områderegulering for strekningen vedtatt i begge kommunene. Umiddelbart etter utlyste Nye Veier konkurranse om rådgiver for å utvikle planprogram for detaljregulering.

- Nye Veier skal realisere ny, trafikksikker og fremtidsrettet hovedvei mellom Mandal i Lindesnes og Herdal i Lyngdal. Prosjektsjef Vidar Stormark og prosjektleder Håkon Lohne har med seg et bredt sammensatt lag. Sammen med rådgiverselskapet Sweco har vi nå de beste forutsetninger til å finne gode løsninger, sier Moshagen i Nye Veier.

Strekningen Mandal – Lyngdal øst inngår i den helhetlige utbyggingen av ny, trafikksikker E39 mellom Kristiansand i Agder og Ålgård i Rogaland. Prosjektet er finansiert og prioritert for utbygging.

I oktober 2018 startet anleggsarbeidene fra Kristiansand vest til Mandal øst (19 kilometer) med AF Gruppen som totalentreprenør. Hæhre var i oktober 2019 i gang med strekningen Mandal øst til Mandalselva (7 kilometer), samt ny tofelts tilførselsvei til sentrumsnært Mandal by (6 kilometer). For kort tid siden ble konkurransen for utbygging av den 11 kilometer lange strekningen fra Herdal til Røyskår i Lyngdal utlyst. Nye Veier har dermed aktivitet på alle sine tildelte prosjekter i porteføljen som omfatter E39.

Strekningen som skal reguleres er omtrent 25 kilometer og inneholder kryss med tilførselsveier, ett i området Blørstad med tilkobling i området Tredal ved Vigeland, i tillegg til at det reguleres inn kryss og mulig tilførselsvei mot Udland lengst vest i Lindesnes.

Oppdraget Sweco skal i gang med omfatter utarbeidelse av komplett reguleringsplan i henhold til vedtatt områderegulering. I tillegg inngår nødvendig supplerende undersøkelser og vurderinger, samt eventuell utførelse av grunnundersøkelser. Målet er å ha politisk vedtatt reguleringsplan innen desember 2021. Ambisjon er da byggestart i 2022 og veiåpning i 2026.

– For oss er denne avtalen viktig. Den gir oss muligheter til å fortsette det gode samarbeid med Nye Veier på store viktige samferdselsprosjekter, hvor det er behov for tverrfaglig kunnskap og nytenkning. Og for å sammen finne de beste løsningene for samfunnet og trafikantene, sier Swecos regionleder og prosjekteier Mette Eng Pedersen i meldingen.

Nye Veier vil sammen med Sweco, benytte seg av det internasjonale miljøsertifiseringssystemet Ceequal.

Bak fra venstre: Marius Fiskevold, Mette Eng Pedersen, Anja Husa Halvorsen, Håkon Lohne (prosjektleder Nye Veier), Knut Aalde, Saman Mameghani, Frode Løset, Kjetil Sandsbråten, Christopher Gehrken Strauman, Rasmus Haugli, Dag Løvhaug, Stine Mørk Forsbak, Karl Arne Hollingsholm, Martin Mattson, Christian Mikkelsen, Bjarte Skogheim, Ketil Flagstad, Torbjørn Valnes, Zen Mushtaq og Benedicte Antoinette Kirkerud Ender. Foto: Nicki Twang