Sentralstyrets flertall vil ha intern Valla-prosess

Flertallet i Arbeiderpartiets sentralstyre vil at spørsmålet om LO-leder Gerd-Liv Valla kan være leder av partiets valgkomité skal foregå som en intern prosess i partiet.

Ingen av de medlemmene NTB snakket med mandag formiddag vil si om de mener Valla bør være leder eller ikke. Saera Khan, som er en av Oslos to representanter i sentralstyret, vil vrake Valla som leder av partiets valgkomité. Fellesforbundets leder Kjell Bjørndalen, som også er med i sentralstyret, mener også at Valla ikke bør være med i valgkomiteen. Nå er det nok. Gerd-Liv Valla bør ikke lede Aps valgkomité. Jeg har fått mange henvendelser fra opprørte partimedlemmer, og det vil ikke være naturlig om Valla leder komiteen, sier Khan til TV 2. Sentralstyret skal legge fram forslag til valgkomité for landsstyret som behandler forslaget på sitt møte 8. og 9. februar. Intern prosess Oslos andre medlem i sentralstyret, Jan Bøhler, vil ikke si noe konkret om Valla bør være valgkomitéleder eller ikke. Jeg har ikke mer å si at vi må avvente forslagene fra partiledelsen til sentralstyret angående valgkomité. Men vi må ta vare på det faglig-politiske samarbeidet som er grunnleggende for Ap, sier Bøhler til NTB. Anniken Huitfeldt, Akershus, viser til den interne partiprosessen. Det samme gjør Roger Hansen, Finnmark og Inger Christin Torp fra Østfold. Dette er en intern sak som sentralstyret bør drøfte i fred og ro, konkluderer Hansen. Mine synspunkter vil komme i sentralstyret, ikke i pressen, sier Torp. Krav om avgang Mandag morgen kom det også krav om at Valla må gå av som LO-leder i kjølvannet av Yssen-saken. Flere lokale tillitsvalgte ber åpent om at hun trekker seg. Personlig synes jeg det var en lite troverdig unnskyldning hun kom med på fredag. Jeg mener at hun bør ta seg en pustepause. LO må bygge opp igjen troverdigheten, og det er ikke hun i stand til å gjøre, sier lederen av Fellesforbundet i Vallas eget hjemdistrikt Helgeland til Dagbladet. Fellesforbundets leder Kjell Bjørndalen mener at reaksjonene fra de tillitsvalgte er en alvorlig indikasjon på uro i LO. Det er svært uheldig at det reises tvil om Valla bør fortsette. Det kan vi ikke leve med lenge, sier han.