Arild Nybø og Roar Sømoen inngår avtalen om salg av NKR til Sentralregisteret. Foto: Stiftelsen Sentralregisteret - SFS

Sentralregisteret kjøper Norsk Kompetanseregister

KranTeknisk Forening har besluttet å selge Norsk Kompetanseregister AS til Sentralregisteret.

- KranTeknisk forening overtok registeret fra Bransjeutvalget for Kranopplæring - BUK i 1999 den gang utvalget ble nedlagt. I 1999 var det viktig for bransjen at de registrerte data og utstedte bevis ble videreført av en seriøs landsdekkende aktør. Det har NKR gjort siden den gang, uten at det har gitt noe avkastning av betydning. Den senere tids utvikling og behov for digitalisering har kostet mye for NKR. Så istedenfor å låne penger og ta risiko med medlemmenes penger, har vi besluttet å selge. Vi har også sett at bransjens behov vil være dekket med Stiftelsen Sentralregisteret som en stor og seriøs aktør uten økonomiske bindinger til hverken eiere eller organisasjoner. KranTeknisk forening mener derfor at dette er den beste løsningen for alle parter, skriver styreleder i Norsk Kompetanseregister (NKR) og KranTeknisk forening, Hermod Pettersen, i en pressemelding

- Til tross for at vi konkurrerte om de samme kundene så har Sentralregisteret og NKR hatt en god og konstruktiv dialog opp gjennom årene. Det har ikke alltid vært like lett for bevis- og sertifikateiere å vite om de skulle henvende seg til NKR, Sentralregisteret eller noen av de andre registrene. Denne avtalen bidrar til at ett register kan ha totaloversikt, og kan dermed håndtere de aller fleste henvendelser direkte. Vi vil samarbeide tett med Sentralregisteret fremover for å sikre en så sømløs overgang som mulig, forteller daglig leder i NKR, Arild Nybø i meldingen.

- Oppkjøpet av NKR er et stort skritt i riktig retning og vil styrke registeret vårt betraktelig. Gjennom vårt prosjekt K-REG vil vi gjøre et krafttak for å få samlet all informasjon på ett sted. Blant andre EBA, MEF, SFS BA og flere offentlige oppdragsgivere stiller seg bak prosjektet, som nå går inn i utviklingsfasen, sier daglig leder i Sentralregisteret, Roar Sømoen.

Sentralregisteret overtar driften av Norsk Kompetanseregister i oktober 2020.

- Kompetansebevisene fra NKR vil fortsatt ha samme utseende som før, men med Sentralregisterets logo. Senere vil det lages ett nytt fellesbevis og APP som slår sammen og erstatter alle kompetansebevis hos begge registrene, heter det i meldingen.