Sentral i Eidsvoll-rehabilitering

Nannestadfirmaet Stema Rådgivning AS vil få en sentral rolle i arbeidet med å få ført Eidsvollsbygningen tilbake til 1814.

Stema Rådgiving skal lede prosjekteringsarbeidet som nå vil starte opp og vil med det ha en nøkkelrolle for arbeidet som Statsbygg har ansvar for.

Eidsvollsbygningen vil få en sentral plass når 200-årsjubileumet for Grunnloven skal feires i 2014.

- Det er kjempemoro at vi kan være med på et slikt prestisjeprosjekt, attpåtil i vårt nærområde. Som prosjekteringsleder skal vi blant annet bistå Statsbyggs prosjektleder med koordinering og kontroll i den daglige kommunikasjonen med arkitekt og rådgivende ingeniører, sier daglig leder Øyvind Løkke i Stema Rådgivning AS.

Det kan synes som om prosjektet har god tid, men knappe fem år vurderes som helt nødvendig da prosessen er krevende. Ikke minst vil selve restaureringsfasen kreve god tid.

- Vi gleder oss over at statsråd Giske nå gir startsignal for dette prosjektet. Vi går til oppgaven med skrekkblandet fryd da det er mange fag og oppgaver som skal koordineres og avklares også i prosjekteringsfasen. Riksantikvaren blir også tungt involvert og ivaretakelse av de antikvariske forhold blir også svært sentral for oss som skal prosjektere arbeidene, forteller Løkke.

Stema Rådgivning AS har erfaring som prosjekteringsleder fra en rekke rehabiliteringsjobber, blant andre for Oslo lufthavn AS, Ahus og Jernbaneverket.

Koordineringsjobben blir gitt en ekstra utfordring i at Stiftelsen Eidsvoll 1814 ønsker at anlegget skal være tilgjengelig for publikum under gjennomføring av tiltakene og at publikum skal ha mulighet til å følge arbeidene.

- En vellykket tilbakeføring til 1814-utseende vil gjøre Eidsvollsbygningen enda mer attraktiv og vi er svært fornøyd med å kunne bli med på dette i årene som kommer, sier Løkke.

Prosjektet for Statsbygg føyer seg pent inn i rekken av prosjekter Nannestadfirmaet har blitt engasjert til den siste tiden. Selskapet har vokst mye de siste årene og har nå 37 medarbeidere som har oppdrag i store deler av Østlandet.