Sensorer skal føre til raskere brøyting

Sensorer på rundt 15 kjøretøy skal måle vær- og føreforhold og få brøytebiler ut så raskt som mulig.

Rundt 15 kjøretøy er utstyrt med sensorer som kan observere vær- og føreforhold. Målet er å få entreprenøren kjappere på banen og gjøre det tryggere for sjåfører. Prøveprosjektet ble presentert under Teknologidagene 2014 i Trondheim onsdag.

Gir bedre vinterveger

Via en app på mobilen får sjåføren varsel om hvor glatt det er. Appen får informasjonen fra en sensor under bussen.

- Målet med dette prøveprosjektet er å få brøytebiler hurtigst mulig ut. Slike sensorer kan gjøre det lettere for entreprenørene å brøyte, salte og strø til rett tid så folk kommer seg sikkert fram. Friksjon underveis kan gi oss viktig informasjon som vi vil prøve å utnytte, sier Stine Mikalsen, som leder prosjektet Vegvær.

To typer sensorer

Prosjektet tester to typer sensorer. En som viser temperaturen på vegbanen og en som gir føreforhold og estimat på friksjonen. Disse tallene sammenlignes med tallene fra Vegvesenets egne friksjonsmålebiler.

Virker veldig bra

- Foreløpig ser det veldig bra ut. I framtida kan dette bli et godt supplement til målinger fra våre 280 værstasjoner og friksjonsmålebiler. Det gjør at vi får enda bedre og hyppigere oppdateringer av forholdene på vegnettet. Når en har kontinuerlig dynamisk måling kan vi med større sikkerhet si hva slags vær og føre det er: Jo flere målinger, jo sikrere informasjon. Vi håper også at sjåfører kan få denne informasjonen på sikt, sier Mikalsen.