Seniorrådgivere jernbane

Rambøll er en ledende internasjonal rådgivervirksomhet innen plan, arkitektur og teknikk. Vi er opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger med rom for vekst og utvikling til beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet som helhet.

Vi erkjenner at det er medarbeidernes kreativitet, innsikt og integritet som skaper de gode og inspirerende løsningene. Derfor ønsker vi individuelle forskjeller velkommen og legger til rette for et godt samarbeid mellom talentene. Våre medarbeidere utvises tillit og tildeles ansvar.

Firma Rambøll Norge
FylkeHele landet
Stedetter avtale
Søknadsfristsnarest

Rambøll er Nordens ledende leverandør av kunnskapsbaserte tjenester innen plan, arkitektur og teknikk. I Norge er vi 1400 medarbeidere og på verdensbasis nærmere 10 000. Rambøll har kontorer i de fleste store byer i Norge, med godt samarbeid på tvers av kontorlokasjonene. Vårt jernbanemiljø er spredt på flere lokasjoner over hele landet og vi har dermed god kjennskap til lokale forhold langs jernbanenettet. Mer info finner du på vår hjemmeside om Jernbane

Vi søker seniorrådgiver SIGNALANLEGG og Seniorrådgiver JERNBANEELEKTRO

På grunn av en økende mengde oppdrag innen jernbane, ønsker vi å forsterke vår avdeling med seniorkompetanse innen prosjektering av signalanlegg og jernbaneelektro.

Ønsket kvalifikasjoner

 • Generell kunnskap om jernbaneteknikk
 • Kjennskap til Jernbaneverkets regelverk
 • Erfaring fra prosjektering og/eller bygging av jernbaneanlegg
 • Erfaring med moderne prosjekteringsverktøy og tradisjonell prosjektering
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk)

Utdannelse:

 • Ingeniør / Sivilingeniør / Master eller tilsvarende.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektering av signal og sikringsanlegg
 • Prosjektering av lavspenning og kontaktledningsanlegg for jernbane

Rambøll kan tilby:

 • God mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom Rambøll Academy og eksterne og interne kurs
 • Moderne prosjekterings-, beregnings- og konstruksjonsverktøy
 • Deltakelse i spennende tverrfaglige prosjekter
 • Et spennende og kreativt kompetansemiljø
 • Hyggelige og sosiale kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser og gode sosiale ordninger

Lokasjon:

 • Ved et av våre kontorer etter nærmere avtale.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om stillingen!

Søknader behandles fortløpende -søk her

Kontaktperson

Thomas Larsen +47 934 40 884


Vis flere stillinger: