Seniorrådgiver/rådgiver risikoanalyse - Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg - Forsvarsbygg futura

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov.

Regjeringen etablerte i oktober 2012 Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg, som skal være statens rådgiver for beskyttelse og sikring av eiendommer, bygg og anlegg (EBA) mot terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet. Kompetansesenteret er organisert som en egen enhet i Forsvarsbygg, og er et oppdragsfinansiert rådgivningsmiljø. Vårt strategiske mål er å være et naturlig førstevalg som samarbeidspartner og rådgiver knyttet til beskyttelse og sikring av all statlig EBA.

Kompetansesenteret jobber med risikoanalyser, sikkerhetsrådgivning, planlegging og prosjektering, samt forskning & utvikling innen våre spesialfelt.


FirmaForsvarsbygg futura
FylkeOslo
Søknadsfrist12.10.2014

Forsvarsbyggs kompetansesenter opplever en stadig økende etterspørsel etter vår kompetanse og ønsker derfor å styrke vår avdeling med en rådgiver innenfor risikoanalyse (security).

Analyse og sikringsavdelingen bistår oppdragsgivere innenfor det offentlige med å lede og utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser (security). I tillegg gir vi råd med hensyn på sikring av eiendommer, bygg og anlegg i forhold til gjeldende trusselbilde og krav til sikring gitt i lover og forskrifter.

Analyse og sikringsavdelingen i kompetansesenteret er et tverrfaglig miljø, som i dag består av eksperter på risikoanalyser samt fysisk og elektronisk sikring. Avdelingen samarbeider nært med de andre avdelingene innenfor kompetansesenteret, samt med andre tilsvarende fagmiljø i Norge og i utlandet.

Vi ser etter kandidater med gode analytiske evner med erfaring fra analysearbeid. Dersom du ikke har erfaring innenfor risikoanalyser (security) og sikring av bygg vil nødvendig opplæring bli gitt.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Lede eller delta i utarbeidelse av risikoanalyser (security) for bygg- og anlegg som har behov for beskyttelse og sikring mot terrorhandlinger, sabotasje, spionasje og annen kriminalitet.
 • Gi råd om sikring av bygg og anlegg mot ulike trusler.
 • Bidra i arbeid med å utarbeide håndbøker, retningslinjer innenfor fagområdet.
 • Bidra i undervisning og med foredrag.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad/ bachelorgrad innenfor relevant fagfelt som f eks risikoanalyse, statsvitenskap, bygningsingeniør, politi og forsvar.
 • Ønskelig med erfaring innenfor risikoanalyse
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten må ha god vandel og kunne sikkerhetsklareres til hemmelig

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Høyskole/universitet,Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner
 • Tar initiativ og ansvar
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig
 • Strukturert arbeidsform
 • Gode kommunikasjonsegenskaper

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver/ rådgiver/overingeniør (kode 1364/1434/1087) iht Statens lønnsregulativ
 • Vi kan tilby gode muligheter for utvikling og spesialisering i et robust rådgiver og forskningsmiljø med landets fremste kompetanse på sikring av bygg
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gunstige boliglån i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søk stillingen her

Kontaktinfo: Leif Riis (+47) 971 19 385


Vis flere stillinger: