Seniorrådgiver - bygg

FirmaLavenergiprogrammet
Fylke
Søknadsfrist15.06.2009

Ønsker du å bidra til at fremtidens bygg blir energieffektive og miljøvennlige?


Seniorrådgiver - bygg!

 

Lavenergiprogrammet for bygg og anlegg er opprettet for å nå en samlet byggenæring med god og målrettet kunnskap som gjør norsk byggenæring i stand til å utvikle og ta i bruk fremtidens byggeløsninger. Deltagere i programmet er Byggenæringens Landsforening, Arkitektbedriftene i Norge, Statsbygg, Husbanken, Enova, Norges Vassdrags- og Energidirektorat, og Statens bygningstekniske etat.

Lavenergiprogrammet søker erfaren fagrådgiver med god kompetanse om energibruk i bygninger. Du har konkret erfaring fra byggeprosjekter med fokus på lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning. Du er arkitekt, sivilingeniør eller tilsvarende med god kommunikasjonsevne skriftlig og muntlig.

Stillingen innebærer bl.a. kunnskapsprosjekter i byggenæringen, ansvar for å initiere forbildeprosjekter med passiv- og lavenergistandard og deltagelse i FoU-prosjekter.

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, god mulighet til å påvirke egen arbeidsdag, tilgang til et meget stort nettverk, påvirkingskraft på sentrale aktører og konkurransedyktige betingelser.


Søknadsfrist: 15. juni

For mer informasjon om stillingen, kontakt:
Daglig leder Guro Hauge, guro.hauge@lavenergiprogrammet.no , telefon 91 87 83 18
For fullstendig stillingsutlysning, se www.lavenergiprogrammet.no

Vis flere stillinger: