Senioringeniør brukonstruksjon

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

FirmaMulticonsult
FylkeOslo
Søknadsfrist27.01.2019

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Johs Holt er et heleid datterselskap av Multiconsult ASA. Johs Holt er et ledende rådgivende ingeniørfirma innen brukonstruksjon og tyngre anleggskonstruksjoner. Vi kan ivareta alle faser i et prosjekt, fra de første ideene skisseres via forundersøkelser, konsekvensanalyser, tilstandsanalyser, planlegging og prosjektering til drift og vedlikehold av anleggene.

Vi søker med dette etter nye, dyktige kollegaer til Multiconsults og Johs Holts kontorer i Oslo for å ytterligere forsterke vår kapabilitet i et av landets ledende bumiljø med nærmere 50 medarbeidere i sum. Vi arbeider målrettet for å være faglig i tet innen vårt markedsområde.
Som spesialistmiljø innenfor bruprosjektering er vi eksperter på prosjektering av flytebruer, hengebruer, nettverksbuebruer, extradosbruer, fritt-frembygg bruer og skråkabelbruer i tillegg til stålkassebruer og stålplatebærere samt alle typer betongbruer.

Vi ønsker å ta en større andel av et stadig voksende samferdselsmarked og trenger derfor flere erfarne bruingeniører som vil være med på å videreutvikle vårt sterke fagmiljø i årene som kommer. For tiden er vi blant annet tungt inne i flytebruprosjektet på Bjørnafjorden.

Arbeidsoppgaver:

 • Fagansvar
 • Analyse og dimensjonering av brukonstruksjoner
 • Utarbeidelse av beskrivelser iht. prosesskoden
 • Tilbudsevalueringer
 • Delta i innsalg, tilbud og anbudsarbeid
 • Disiplin-/objektledelse innenfor fagområdet
 • Bidra i videreutviklingen av Multiconsult og Johs Holt miljøet som en spesialisert enhet innenfor bruprosjektering både internt og ut mot våre kunder
 • Bidra til veiledning og opplæring av yngre kollegaer

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdannelse innen bygg og anlegg med fordypning i statikk og konstruksjonsfag. Minimum mastergrad og med gode resultater.
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring med oppgaver som beskrevet over
 • Snakke og skrive flytende norsk samt beherske engelsk godt både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert og opptatt av kvalitet
 • Du er kreativ og løsningsorientert
 • Du kan jobbe selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsegenskaper
 • Du har gode vurderingsevner med hensyn til å se muligheter innenfor gitte rammer
 • Du har gode lytteegenskaper og kan akseptere andres løsningsforslag
 • Du er lagspiller med fokus på troverdighet og handlekraft

Vi tilbyr

 • Et meget godt arbeidsmiljø faglig og sosialt, preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fem ukers ferie, samt fri i romjul og hele påskeuken
 • Firmahytter og et aktivt bedriftsidrettslag
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø

Daglig leder i Johs Holt, Gunnar Egset, e-post: gunnar.egset@johsholt.no, tlf.: 966 27 955

Seksjonsleder i Multiconsult, Egil Møen, e-post: egil.moeen@multiconsult.no, tlf.: 986 07 973

Søk stilling

Vis flere stillinger: