Senioringeniør - Avdeling for områdeutvikling

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 440 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

FirmaOslo kommune, Plan- og bygningsetaten
FylkeOslo
Søknadsfrist21.09.2014

OMRÅDEPLANER 2

OSLO TRANSFORMERES

- Vi søker deg som har sterk faglig interesse

Oslo er inne i en sterk endring med urbanisering, transformasjon og fortetting. Tidligere industri- og havneområder utvikles til nye bydeler, og det er behov for en betydelig boligbygging og store infrastrukturprosjekter.

I denne endringen er en av våre viktigste oppgaver å se til at hver enkelt plan- og byggesak gir kvalitet til byen. Derfor er vi en av byens mest faglig interessante arbeidsplasser for blant annet arkitekter, ingeniører, landskapsarkitekter, samfunnsvitere, jurister og kartografer.

Avdeling for områdeutvikling består i dag av 6 enheter som saksbehandler utbyggingsprosjekter fra private og offentlige tiltakshavere. Avdelingens kjerneproduksjon omfatter alle stadiene i saksbehandlingen med reguleringsplaner, eventuelle konsekvensutredninger og påfølgende byggesak. Arbeidet innebærer prosjektbasert byutvikling med fokus på bærekraft, arkitektonisk kvalitet og resultater som gir merverdi for byen. I tillegg arbeider vi med å oppnå forenklet og raskere plan- og byggesaksbehandling. Arbeidet foregår i tverrfaglige team, og avdelingen har dyktige, engasjerte ledere og medarbeidere.

Avdelingen har nå primært behov for arkitektfaglig kompetanse, men andre fagbakgrunner vil også bli vurdert.

hjemmelsnr.: S007147

Fast stilling

Senioringeniør (Stk 0135 spesialingeniør) Ltr 44 som tilsvarer kr 529 400,- pr. år

Etaten ønsker søknader via vårt elektroniske søknadssystem.

Kopi av vitnemål og attester tas med og leveres ved intervju.

I tilfelle internt opprykk kan det bli ledig andre tilsvarende stillinger i etaten/avdelingen. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandle planforslag og byggesøknader, deriblant saker med høy kompleksitet og spesielle faglige utfordringer
 • Informere og veilede brukerne
 • Bidra i utvikling av gode faglige prosesser
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole med relevant fagkrets
 • Utdanning fortrinnsvis som sivilarkitekt, landskapsarkitekt, sivilingeniør, ingeniør, samfunnsviter eller annen planfaglig kompetanse
 • Kjennskap til plan- og bygningsloven er ønskelig
 • Det er nødvendig å beherske norsk på et høyt nivå, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med plan- og byggesaksbehandling tillegges vekt
 • Relevant erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • Dokumenterte resultater og god relevant praksis kan oppveie for manglende formell utdanning
Personlige egenskaper
 • Serviceinnstilt og kundeorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å håndtere mange og varierte oppgaver
 • Selvstendig, strukturert og løsningsorientert
Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et prioritert og viktig satsingsområde
 • Utviklende, teamorganisert, tverrfaglig og aktivt arbeidsmiljø
 • Lyse og moderne lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo
 • Gode pensjons, låne- og forsikringsvilkår
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper eller i eget velutstyrt treningsrom

Søk stillingen her

Kontaktinfo: Marianne K Lindeberg - Enhetsleder - 23 49 14 37 / 994 84 048


Vis flere stillinger: