Senior VA-infrastruktur

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjonalt har vi totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare – hver dag!

FirmaRambøll
FylkeNordland
StedBodø
Søknadsfrist20.01.2019

Rambøll vann satser i Bodø! Vi søker derfor en ambisiøs og dyktig sivilingeniør/ingeniør innen VA-infrastruktur til å inneha en sentral rolle ved vårt kontor i Bodø.

Om stillingen

Rambøll Vann har peket ut Bodø som største satsningsområde for vekst og utvikling!

I dag er Bodø og Trondheim en samlet avdeling. Sammen utgjør vi et unikt rådgivermiljø innen vann. Avdelingen innehar kompetanse i hele bredden av vann, avløp og overvannsfaget. Innenfor våre seksjoner Ledningsteknologi og Prosess, har vi medarbeidere som jobber med blant annet:

 • Tradisjonell VA-teknikk, i tilknytning til både utbygging og veianlegg
 • No-dig, Renovasjon
 • Overvann, flom, klimatilpassing
 • Vannressurser, reservevann
 • Vannbehandling og avløpsrensing, slam
 • Driftsassistanse, overordnede planer
 • Høydebasseng, pumpestasjoner

Oppgaver er knyttet til alle faser av et prosjekt, fra tidligfase til prosjektering og byggeledelse. Rambøll satser på innovasjon og digitalisering, og våre medarbeidere oppfordres til å utforske muligheter som ligger i ny teknologi.

Stillingen vil innebære markedsarbeid, kundeoppfølging og rekruttering slik at det lokale fotfestet til Rambøll vann i Bodø sikres.

Hvem vi søker

Vi søker etter deg som har guts og initiativ, samt gode nettverksforbindelser lokalt og dermed kan inneha en nøkkelrolle for Rambølls satsing i Bodø. Du har noen års erfaring innen VA-infrastruktur og har kompetanse til selvstendig faglig arbeid og prosjektledelse.

For denne stillingen er vi på jakt etter personer som har:

 • Minst 5 års erfaring innen VA-faget og utdannelse som master eller bachelor innen VA.
 • Gode samarbeidsevner og ønske til å jobbe i lokale, nasjonale og globale team.
 • Erfaring fra prosjekteringsverktøy, fortrinnsvis Autocad/Novapoint
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk (krav B2) og engelsk.
 • Kundenettverk og forretningsforståelse.

Rambøll tilbyr

Rambøll sitt kontor i Bodø er tverrfaglig med ca. 25 medarbeidere. Som en del av et fagmiljø med mange kompetanseområder, og gode lokale kontakter, deltar kontoret i prestisjeprosjekter i vårt nærområde. En god variasjon i alderssammensetning, og lokasjon nord for polarsirkelen sikrer det sosiale miljøet.

Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidstid og gode ferieordninger. Avdelingen har et sterkt sosialt samhold, med årlig studietur som et høydepunkt.

Om Rambøll

Rambøll Vann er en internasjonal organisasjon med en helhetlig tilnærming rundt en av verdens viktigste ressurser: Rent vann. Vi er 1000 rådgivende ingeniører, hvorav ca. 90 rådgivere i Norge.

Rambøll er en samfunnsrådgiver, og organisert som en stiftelse. Bidrag til samfunnet vi lever i og bevissthet rundt våre fundamentale verdier gjør at firmaet skiller seg ut.

Velkommen til oss

Grip muligheten til å bli en nøkkelperson i et satsningsteam! Send inn din søknad og CV ved å klikke på ”Søk stilling”-knappen og følge instruksjonene. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen.

Kontaktperson:

Marion Trøan, telefon: 47234646, mail: marion.troan@ramboll.no

Velkommen som søker!

Søk stilling

Vis flere stillinger: