Senior Prosjektledere og prosjekteringsledere – Vei og jernbane

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Firma Rambøll
FylkeFlere fylker
StedOslo, Lillehammer, Kristiansand, Fredrikstad, Drammen, Tønsberg, Trondheim, Bergen, Skien
Søknadsfrist07.09.2020

Rambøll har det siste året inntatt en sterk posisjon som rådgiver for byggherre og entreprenør på de store samferdselsprosjektene. Vi styrker organisasjonen på alle områder, og vil også ansette flere senior prosjektledere og prosjekteringsledere til å ta ansvar i de største prosjektene. Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring som prosjektleder i en stilling hvor du får spille en avgjørende rolle i Rambølls suksess i å levere bærekraftige samferdselsprosjekter.

Vi har vunnet flere store samferdselsprosjekter og ønsker nå å ansette flere senior prosjektledere og prosjekteringsledere som kan lede prosjektet og prosjekteringsarbeidet. Prosjektene er tverrfaglige, og ofte samspills- eller totalentrepriser med norske og utenlandske entreprenører.

Hvis kunden ikke er entreprenør er det typiske offentlige kunder som Statens vegvesen, Bane NOR, Ruter, Sporveien AS og Nye Veier AS som vi har kontrakt med.

Prosjektleder er ansvarlig for prosjektets daglige styring, inkludert tid, økonomi, kvalitet, HMS og bærekraftighet. Du vil lede prosjektorganisasjonen, holde fokus på kundens mål og prosjektets mål. Rapporterer til prosjekteier/ styringsgruppe.

Prosjekteringsleder styrer den interne prosjekteringsgruppen, koordinerer leveransen og grensesnittene og har fokus på god kommunikasjon på tvers av fagområder for å sikre framdrift og kvalitet i prosjekteringen – dette inkluderer bruk av beste praksis for å lage løsninger som oppfyller kundenes behov og krav. Rapporterer til prosjektleder.

Prosjektfaget er i endring og nye samarbeidsmodeller krever også innsikt i digitale verktøy og bærekraft i prosjekt. Tradisjonelle arbeidsprosesser utfordres, endres og effektiviseres, og som prosjektleder eller prosjekteringsleder er du med og legger premissene for utviklingen av rådgivers rolle i samspill med byggherre og entreprenør. Du vil rapportere til både avdelingsleder for prosjektledelse i linja og våre prosjekteiere i prosjekt

Noen av våre største og viktigste prosjekter for 2020 er:

 • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, totalentreprise jernbaneteknikk
 • Intercity Dovre, planprosess med teknisk detaljplan
 • Intercity Moss, teknisk detaljplan
 • Østfoldbanen hensetting, teknisk detaljplan og reguleringsplan
 • E16 Bjørum – Skaret, detaljprosjektering og byggeoppfølging
 • E6 Kolomoen – Arnkvern, totalentreprise detaljfase
 • E6 Ulsberg-Vindåsliene, totalentreprise detaljfase
 • E6 Ranheim – Værnes, totalentreprise detaljfase
 • E18 Mandal Øst – Mandal by, totalentreprise detaljfase
 • E39 – tre fjordkrysninger Nord-Vestlandet, rammeavtale konseptfase
 • E16 Kongsvinger – Kløfta, planprosess
 • E39 Arna – Stanghelle, planprosess
 • E18 Langangen – Rugtvedt, totalentreprise tilbudsprosjekt
 • E6 Moelv – Roterud (Mjøsbrua), totalentreprise tilbudsprosjekt
 • RV 555 Sotra OPS, totalentreprise tilbudsprosjekt

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Representere Rambøll mot byggherre, myndigheter og entreprenør
 • Bidra aktivt i utviklingen av Rambølls rolle i samspillet mellom byggherre, entreprenør og rådgiver
 • Forstå de muligheter som digitalisering gir, og være pådriver i utvikling på dette området
 • Bidra i utviklingen av gjennomføringsmodell for store samferdselsprosjekter i samspill med entreprenørene og byggherrer

Vi ønsker erfarne og utviklingsorienterte prosjektledere og prosjekteringsledere med bakgrunn fra byggherre, entreprenør eller rådgiver, eventuelt fra annen tilsvarende virksomhet.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Velkommen til vår markedsenhet for Samferdsel og Byutvikling

Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Til dette har vi også fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger. Samferdsel og Byutvikling i Norge teller 500 medarbeidere. Vi har divisjoner innen Veg, Bane, Geo, Byutvikling, Bru og Konstruksjon.

Slik søker du

Søk via nett ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 07.09.2020.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Terje Dengerud, 905 31 903, direktør Samferdsel og Byutvikling, Marianne Aase, 48890978, avdelingsledelse for prosjektledelse Samferdsel, eller Lene Rutle, 99 20 36 04, rekrutteringsansvarlig for en uforpliktende samtale.

Søk stilling