Senior Investeringsrådgiver

Skanska er et av verdens ledende eiendomsutvikler- og entreprenørkonsern. Vi har ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kontorprosjekter og leilighetskomplekser. Konsernet har i dag ca. 38 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Firma Skanska Eiendomsutvikling
FylkeOslo
Søknadsfrist23.08.2020

Skanska Eiendomsutvikling er et heleid datterselskap av Skanska Norge. Vi er en eiendomsutvikler som utvikler miljøvennlige kvalitetsprosjekter innen bolig og næring i de største byene i Norge.

Investeringsavdelingen er en del av Skanska Eiendomsutvikling med ansvar for kjøp av utviklingstomter. Skanska investerer i utviklingseiendom i egenregi og i samarbeid med andre selskaper for utvikling og salg. Vi søker Senior Investeringsrådgivere for å fortsette vår lønnsomme vekst. Som Senior Investeringsrådgiver vil du være en del av resultatenhetenes ledergrupper som består av regiondirektør, prosjekteiere og økonomisjef. I tillegg har alle som jobber med investeringer et faglig nettverk på syv personer, drevet av Leder Investeringer.

Investeringsrådgivere samarbeider tett med Prosjekteiere i forbindelse med tomtekjøp og det trekkes på øvrig ekspertise i konsernet innenfor til eksempel byggkost, finans, jus, samt skatt og avgift. Skanska Eiendomsutvikling har et godt sosialt miljø og det er aktiviteter på mange nivåer, også mot resten av Skanska konsernet.

Senior Investeringsrådgiver

Vi kan tilby:

 • En attraktiv og viktig rolle i et av verdens ledende eiendomsutvikler- og entreprenørkonsern, hvor du vil delta og aktivt bidra i resultatenhetens ledergruppe
 • En rolle:
 1. der du har ansvar for å identifisere, analysere, forhandle og kjøpe utviklingseiendom i tett samarbeid med våre Prosjekteiere
 2. der du får utnyttet ditt nettverk og skaper langvarige relasjoner med tomteeiere, næringsmeglere og partnere
 3. der du får jobbe med spennende prosjekter innen eiendomsutvikling og hvor du får jobbet sammen med Skanskas store kompetansemiljø
 • Store utviklingsmuligheter både personlig, faglig og for selskapet som helhet
 • Et selskap som tar på alvor miljøvennlige og bærekraftige løsninger
 • Godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser, bransjens beste pensjons- og forsikringsordninger, samt mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Ansvar:

 • Utadrettet og proaktiv nettverksbygging for å opprettholde og skape nye muligheter for samarbeid med andre aktører som tomteeiere, næringsmeglere, konkurrenter og andre
 • Inngå partnerskapsavtaler med andre utviklere og gjennomføre kjøp av nye tomter
 • Identifisere, analysere, forhandle og gjennomføre kjøp av utviklingseiendom med veloverveiet balanse mellom avkastning og risiko
 • Finansiere prosjekter i samarbeid med finansavdelingen og økonomisjef
 • Bidra aktivt som medlem i resultatenhetens ledergruppe og i fagnettverket av andre Investeringsrådgivere

Kvalifikasjoner:

 • Relevant bachelor- eller mastergrad innen jus, finans, eiendomsutvikling, bygg eller annet
 • Svært god forretnings- og finansiell forståelse
 • Dokumentert erfaring med tomteinvesteringer for bolig og/eller næringsutvikling
 • Et utstrakt nettverk i eiendomsutviklingsmarkedet
 • Behersker Excel godt i forbindelse med investeringskalkyler

Egenskaper:

 • Flink til å samarbeide på tvers i organisasjonen for å innhente og sette sammen informasjon til investeringskalkyler
 • Sterk relasjonskompetanse
 • Dyktig i forhandlinger og kommer selvstendig i mål med avtaler
 • Analytisk, nøyaktig, god forståelse for og håndtering av risiko
 • Deler Skanskas verdigrunnlag

Skanska er opptatt av å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Arbeidssted er i Oslo, i fantastisk flotte og moderne lokaler på hovedkontoret ved Grünerløkka, med noe reisevirksomhet til de største byene i Norge.

Stillingen rapporterer faglig til Leder Investeringer, men vil ha personaltilhørighet i en resultatenhet.

Kontakt:

Konserndirektør Thorbjørn Brevik, 934 44 489

Rekrutteringssjef Christian Scheen, 976 53 231

Søknadsfrist: 23.08.2020 – det er lang søknadsfrist grunnet ferieavvikling

Søk stilling

Vis flere stillinger: