Senior geotekniker - Utbyggingsdivisjonen

Bane NOR er et statlig foretak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

FirmaBane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist06.01.2019

På grunn av stor aktivitet og økte budsjetter, har Utbyggingsdivisjonen behov for flere medarbeidere.
Teknikk og konsept, i seksjonen Konstruksjon og geofag, samles medarbeidere med stillinger som ingeniørgeologer, geoteknikere og ingeniørstillinger innen konstruksjon i Utbyggingsdivisjonen.

Vi ser nå etter en drivende og erfaren geotekniker for å styrke vårt miljø innen geoteknikk. Du har faglig integritet, gode samarbeids- og formidlingsevner, er engasjert og med godt humør. Hos oss vil du jobbe sammen med høyt kvalifisert kolleger som takler et høyt tempo og har mange baller i luften. Du vil kunne få muligheten til å påvirke og utforme løsninger innenfor alle våre prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp planlegging og prosjektering i Utbyggingsdivisjonen, og bidra til enhetlige løsninger innen fagområdet.
 • Bistå med oppfølging av rådgivere innen fagområdet og påse at det prosjekteres godt byggbare løsninger
 • Bistå ved valg og forankring av de tekniske løsningene som legges til grunn i våre prosjekter.
 • Samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger
 • Bistå ved grunnundersøkelser og tolkning av grunnundersøkelser
 • Bidra med vireutvikling av Teknisk designbasis innen fagområdet
 • Faglig bistand innen fagområdene som bidrar til profesjonell gjennomføring av våre prosjekter i alle faser
 • Veiledning og rådgivning innen fagområdene og kontakt mot andre fagmiljøer i Bane NOR

Kvalifikasjoner

 • Utdanning master/sivilingeniør eller bachelor/ingeniør med kompetanse innen geoteknikk
 • Solid erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherrevirksomhet med fokus på samferdselsanlegg
 • Erfaring fra geoteknisk prosjektering er ønskelig
 • God kunnskap om relevante standarder og forskrifter
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Erfaring fra og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg
 • Ingeniørfag
 • Geofag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Du er utpreget løsningsorientert, kombinert med stor interesse for ny teknologi
 • Du skaper tillitt gjennom gode samarbeidsevner i samhandling med prosjektene og andre enheter.
 • Du har operativ forståelse, forretningsforståelse og rolleforståelse
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår

Kontaktinfo: Trude Anke, Leder teknikk og konsept 91655922 trude.kristoffersen.anke@banenor.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: