Senior byggeleder


Bane NOR er et statsforetak som forvalter og utvikler infrastruktur knyttet til jernbane i Norge. Selskapet eier og forvalter landets jernbaneeiendom og har ansvar for store utbyggingsprosjekter knyttet til utvikling av jernbanenettet. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. Bane NOR har fem divisjoner; Utbygging, Infrastruktur, Kunde og trafikk, Eiendom, Digitalisering og teknologi.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av de store jernbaneinvesteringene i Bane NOR. Porteføljen inkluderer blant annet InterCity-utbyggingen, jernbanetunnel gjennom Oslo, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

FirmaBane NOR
FylkeViken
StedDrammen
Søknadsfrist28.09.2020

Vi trenger en dyktig senior byggeleder med på laget. Tar du utfordringen?

Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 120 medarbeidere. Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg, Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er ferdigstilt. Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker forberedes nå for byggestart, og flere strekninger står for tur i årene fremover.

Prosjektet Drammen-Kobbervikdalen skal bygge nytt dobbeltspor i tunnel mellom Drammen stasjon og Skoger, der det nye sporet kobles på eksisterende dobbeltspor. Drammen stasjon skal oppgraderes gjennom to hovedfaser. Prosjektet skal stå ferdig i 2025. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan, godkjent hovedplan og reguleringsplan for planstrekningen.

Prosjektet Drammen - Kobbervikdalen har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter en dyktig senior byggeleder. Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Stillingen inngår i teamet UDK 03. Arbeidssted er Drammen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • Verifisere entreprenørenes kvalitetsdokumentasjon, fremdriftsplanlegging, fakturering og sluttdokumentasjon
 • Gi innspill og faglig støtte til tekniske løsninger
 • Bistå prosjektleder med kontraktsoppfølging av endrings- og avviksbehandling, kontrakttolkninger og liknede
 • Styre kontrakten innenfor angitte økonomiske rammer og gjeldende fremdriftsplan som rapporteres opp til Prosjektleder
 • Følge opp og samabeide med prosjektleder, prosjekteringsleder og ass byggeleder i de ulike fasene
 • Har et stort med-ansvar for at prosjektet når de målene som er satt, og at leveransene er som avtalt
 • Koordinere interne og eksterne etater / kommune
 • Delta aktivt i usikkerhetsstyringen for kontrakten
 • Iverksette nødvendige tiltak og rapportere status
 • Byggeleder har et med-ansvar for leveranse på prosjektets KPIer innenfor Sikkerhet (HMS), kvalitet og ytre miljø

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning som Bachlor, Master eller annen relevant fagbakgrunn
 • Dokumenterte resultater fra gjennomføring av prosjekter med relevans for stillingen
 • Lang erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Beherske nødvendig dataverktøy som er nødvendig for stillingen
 • Bred erfaring tilknyttet kontraktsoppfølging NS8405
 • Erfaring med Statens vegvesen sine prosesskoder, håndbok R761
 • Fordel med erfaring fra jernbane og arbeid i totalbrudd.
 • Fordel med erfaring fra koordinering av faginndelte sideentrepriser.

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper og være flink til å samarbeide på tvers av faggrupper
 • Være løsningsorientert, kreativ og ha god teknisk innsikt
 • Du må ha evne til å ta initiativ og få ting til å skje

Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Vi har også svært gode forsikrings- og pensjonsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget.
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog.

Kontaktinformasjon

Janette Brask

91655977

janette.brask@banenor.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: