Senior Biolog

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Firma Multiconsult
FylkeOslo, Flere fylker
Søknadsfrist05.05.2019

Vi søker etter en engasjert og erfaren biolog som ønsker å anvende sin fagkompetanse til å utvikle faggruppen innenfor akvatisk økologi og bidra til gode miljøløsninger i våre oppdrag. Stillingen vil innebære kontor- og feltarbeid, med mulighet for oppdrag både i inn- og utland.

Multiconsult har ambisiøse mål om å integrere miljøverdier i alle oppdrag. Vi har to svært erfarne ferskvannsøkologer som trenger bistand for å følge opp dette målet. Vi søker derfor etter akvatiske økologer, hvorav en senior biolog med faglig nysgjerrighet og motivasjon til å koordinere faggruppen for akvatisk økologi.

Du vil passe godt inn hos oss om du har god faglig integritet og en god organisatorisk teft. Hos oss får du muligheten til å samarbeide i tverrfaglige team for å finne gode miljøløsninger i varierte oppdrag. Du gis mulighet til å bidra til å utvikle fagområdet både internt og i markedet. Stillingen byr på varierte og krevende arbeidsoppgaver innenfor miljørådgivning knyttet til akvatiske problemstillinger i vassdrag og kystområder. I tillegg til et faglig administrativt ansvar for vil stillingen vil også innebære oppdragsstyring.

Stillingen er underlagt seksjon for Naturressurser i Oslo, som består av biologer, økologer, naturforvaltere, landskapsarkitekter og samfunnsvitere. Seksjonen tilhører avdeling for Vassdrag og miljø, som består av ca 180 engasjerte fagfolk med ulik bakgrunn innen vannfagene. Vi tilbyr derfor tverrfaglige tjenester innen konsekvensutredninger, miljøundersøkelser og –utredninger, samt miljøovervåkning. Avdelingens portefølje omfatter både nasjonale og internasjonale energirelaterte prosjekter (primært vannkraft og vannressursforvaltning), men det er også muligheter til å jobbe med prosjekter innen for eksempel naturfare, flomhåndtering, klimatilpasning, planlegging og samferdsel. I dette flerfaglige miljøet har du god mulighet til å forme din egen hverdag.

Arbeidsoppgaver

 • Administrativ ledelse av faggruppen internt i Multiconsult, herunder bidra for å definere gruppens fremtidige satsingsområder
 • Faglig rådgivning knyttet til akvatisk miljø i større tverrfaglige prosjekter sammen med hydrologer, ingeniører, naturforvaltere, landskapsarkitekter og areaplanleggere
 • Design av tekniske løsninger og gjennomføring av økologiske utredninger og undersøkelser i innsjøer, elver, bekker og fjordsystemer
 • Du vil kunne ha rollen som disiplinleder, oppdragsleder eller oppdragsmedarbeider
 • Bistå vår faglige leder i akvatisk økologi til ideutvikling, gjennomføring og utadrettet virksomhet
 • Bidra til faglig utvikling og kunnskapsformidling

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høyskole/universitet på Master- eller PhD-nivå innen akvatisk biologi/økologi, naturforvaltning eller tilsvarende naturrelaterte fag med faglig fordypning innen akvatisk økologi
 • For å bli vurdert som senior kreves minst 5 års relevant faglig arbeidserfaring med:
 1. Anvendt ferskvannsøkologi (fra forskning, utredningsvirksomhet og/eller forvaltning)
 2. EUs Vannrammedirektiv og veileder for klassifisering av miljøtilstand i vann
 3. Teoretisk og praktisk miljødesign.
 4. Akvatisk økologi på økosystemnivå fremfor inngående artskunnskap
 5. Vassdragsnære viltarter og naturtyper
 • Førerkort er en fordel
 • Godt orientert om nye miljøløsninger

Personlige egenskaper

 • Proaktiv med motivasjon for å utvikle fagområdet internt og eksternt
 • Faglig engasjert og løsningsorientert
 • Selvstendig og initiativrik
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Evne til å løfte opp betydningen av miljøfagene internt og i oppdrag
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser

Vi tilbyr

 • Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Meget konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fem ukers ferie, samt fri hele romjula og påskeuka.
 • Tilgang til firmahytter
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et flerfaglig miljø og «grønt i alt vi gjør»

Arbeidssted vil fortrinnsvis være ved vårt hovedkontor på Skøyen, men for den rette kandidaten kan det være muligheter for arbeidssted ved våre kontorer i Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder

For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med seksjonsleder Kristine Lien Skog (tlf. 950 17 011) eller faglig leder i akvatisk økologi Morten Kraabøl (tlf.: 917 33 377).

Søk stilling

Vis flere stillinger: