Seminar om materialvalg i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet?

Mandag 28. mai inviterer Statsbygg, i samarbeid med Byggenæringens landsforening og Nasjonalt program for leverandørutvikling, til seminar om materialbruk i det nye regjeringskvartalet. Seminaret finner sted i Næringslivets hus i Oslo, og det er gratis å delta.

Statsbygg informerer om prosjektet og prosessen for materialvalg, mens leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de ser for seg mulige innovasjonsområder i samarbeid med Statsbygg. Hva er industrien i stand til å utvikle og levere – i dag og i et 3-5 års perspektiv?

- Det må ligge faglighet og kunnskap bak beslutningen om materialvalg i et så sikkerhetsintensivt prosjekt som det nye regjeringskvartalet. Derfor er det både givende og spennende å invitere til seminar hvor leverandørindustrien er utfordret på materialvalg, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg i en pressemelding.

- Arkitektkonkurransen i 2017 viste at arkitektur og byggeskikk er godt ivaretatt i det nye regjeringskvartalet. Av juryens rapport fremkommer det at «vinnerprosjektet har som mål at regjeringskvartalet skal være en naturlig del og forlengelse av eksisterende by, og tilpasse seg byen i form og arkitektonisk uttrykk.» I år og neste år vil det pågå et omfattende arbeid med å utvikle vinnerprosjektet gjennom skisseprosjekt og forprosjekt, og materialbruk vil bli et sentralt tema. Endelig valg av materialer vil fastsettes i denne prosessen, forteller Jørgensen.