Seminar: Medvind, motvind og sidevind

StedOslo, Norge
ArrangørPrognosesenteret
Fra13.09.2016
Til13.09.2016
TidspunktTirsdag kl 8.00 - 15.45

Det norske bygg- og anleggsmarkedet har tilsynelatende lagt seg på en slags evigvarende vekstkurve. Samlet verdi har siden 2009 vokst med mer enn 100 milliarder kroner og vil i 2016 passere 400 milliarder med god margin. Med dette har Norge inntatt en solid 1. plass i Europa mht. samlet verdi av bygg og anlegg målt pr innbygger.

Til tross for oljemotvind for norsk økonomi på nasjonalt nivå og sterke regionale sidevinder, så har bygge- og anleggsmarkedene fortsatt å vokse. Men bak fortsatt medvind totalt sett finner vi økende forskjeller i utviklingen mellom delmarkeder, i ulike sektorer og ikke minst fra et regionalt ståsted.

Utviklingen i 2015 og så langt i 2016 peker mot enda større regionale forskjeller og tiltagende risiko for brå markedsendringer både i bolig og næringsbyggmarkedet. Dette vil igjen sette større krav til lederskap og navigering i forhold til skiftende vindretninger (!).

Det råder for tiden stor usikkerhet til utviklingen i norsk økonomi de neste årene, ikke minst relatert til de pågående strukturendringene i de oljerelaterte delene av økonomien. I tillegg ser vi også økt usikkerhet i europeisk økonomi (bl.a. i forhold til et mulig Brexit).

Sjeføkonom i Handelsbanken Kari Due-Andresen åpner dagen med analyser og refleksjoner relatert til norsk økonomi de nærmeste årene.

Økt kompleksitet og markedsrisiko setter tydelige krav og forventninger til lederskap og organisasjonsutviklking. Hanne Kristin Rohdes bakgrunn og erfaring fra lederskap under enormt press vil garantert gi oss alle nyttig input til utvikling av eget lederskap og organisasjonskultur.

Anleggsmarkedet setter stadig nye rekorder og samlede investeringer ligger nå på Europatoppen målt pr innbygger. Dette skyldes ikke minst en historisk satsning på veisektoren. Ingrid Dahl Hovland er administrerende direktør for det nye statlige veiselskapet Nye Veier AS. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier, - med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Hvilke markedsmessige konsekvenser vil den nye statlige finansieringsstrukturen få for veisektoren fremover. Enda sterkere medvind?

Alle seminardeltagere vil få et solid markedsunderlag for planlegging av egne aktiviteter de nærmeste årene.

Dagens tematikk omhandler:
- Norsk økonomi – avtagende motvind, Kari Due-Andresen, Handelsbanken

- Norsk økonomi sett fra BAE-markedene, David Lund - Prognosesenteret

- Konsumentmarkedene, Kåre Elnan - Prognosesenteret

- Boligmarkedet – bygging og priser, Nejra Macic - Prognosesenteret

- Anleggsmarkedet, Kjell Senneset - Prognosesenteret

- Yrkesbygg, privat og offentlig, Bjørn-Erik Øye - Prognosesenteret

- Ledelse under press, Hanne Kristin Rohde

Program og påmelding