Selvransakelse i byggevare

Etableringen av Optimera Gruppen med Montér-kjeden og rekordunderskuddet på 111 millioner kroner hos markedslederen Byggmakker Norgros har generert en nye bølge av selvransakelse i byggevarehandelen.

Lagernedbygging, tøffere produktstyring, strammere sortimentsstrategi, bedre logistikkløsninger samt mindre forbrukerfokus kombinert med mer bevisst satsing på proffkundene er blant signalene på fornyelsen. I dag er det for mange konstellasjoner innen byggevarehandel som konkurrerer og tilbyr rabatter. Til tross for all turbulensen innad i bransjen er strukturen på langt nær optimal for proffmarkedet som forventer toppleveranser innen logistikk-arbeidet. Derfor ser vi positivt på signalene om mer fokus på interndrift i byggevarekjedene som er helt nødvendig, sa Block Watne-sjef Lars Ødegaard Nilsen da Boligprodusentene tok for seg Byggevare og omstrukturering strategier og konsekvenser nylig. Overkapasitet Konsernsjef Harald Tyrdal i Optimera Gruppen som det siste halve året har hatt hendene fulle med å lansere sin nye Montér-kjede, kunne berolige Nilsen med at dagens bransjestruktur innen byggevarehandel med om lag 10 aktører, ikke vil se slik ut i fremtiden. Det er stor overkapasitet og altfor stort volum-fokus i dag. Derfor vil det bli dannet konstellasjoner som vil fremstå som 3-4 kjedeaktører. Om tider og stunder vil vi oppleve at store globale eller europeiske kjeder som Bauhaus også går inn i Norge. Men disse er kun interessert i å etablere seg i de største byene samtidig som de vil konsentrere seg om forbrukermarkedet. Det priskjøret har ikke vi noen sjanse til å følge med på, sa Tyrdal som signaliserte at Montér heller har valgt å legge seg mer opp mot proffmarkedet. Toner ned TV-reklame Byggmakker Norgros-sjef Einar Vatne fulgte opp med å opplyse at proffmarkedet står for 48 prosent av kjedens omsetning mot 41 prosent for forbrukeromsetningen. Proffen er viktigst, sa han og signaliserte at den siste reklamen for merkevarebygging nå rullet over TV-skjermene. Vi har etablert Byggmakker som ett av de sterkeste merkenavnene på det norske markedet og trenger ikke bruke mer penger på dette. Nå skal vi bruke mer av pengene på kundene våre, sa Vatne. Vatne påpekte at Byggmakker fortsatt er landets største og eneste landsdekkende kjede. Samtidig innrømmet han at kjeden ikke hadde klart å utnytte dette volumet til å skaffe seg nødvendig inntjening. Ingen blir målt på volum, erkjente han og opplyste at staben ved hovedkontoret på Langhus nå er redusert til 37 personer som representerer en halvering. Lagernedbygging Byggmakker-sjefen varslet kutt og nytenkning også inne lager og distribusjon. Ingen av aktørene på det norske markedet har nok volum til å sitte på eget sentrallager, sa han vel vitende at Norgros sitter med 10 000 kvadratmeter lager på Langhus. Dessuten kjører vi med halvfulle biler kombinert med tom retur samtidig som bilparken står stille nærmere 18 timer i døgnet. Dette skal vi drive med kun hvis det skaper verdier. Derfor vurderer vi for tiden om distribusjonen skal outsources, sa Vatne som signaliserte mer fokus på aktiviteter hvor det skapes verdier i samspill med kundene. Her fikk han full støtte av Optimera-sjef Tyrdal som opplyste at en av hans eiere, Skårland, hadde sanert to lagre i sitt nedslagsområde, men at utfordringene for kjeden på dette feltet fortsatt sto i kø. Logistikk som fungerer Det er ikke nødvendig for byggevarehandelen å eie leddene i verdikjeden foran og bak. Vår oppgave skal primært være å levere logistikk som fungerer for våre kunder og dermed gjøre hele verdikjeden god. De profesjonelle kundene våre stiller strenge krav, og vi må kunne tilby leveranser med presisjonsevne og sikkerhet. Kampen med leverandørene må ikke stå på logistikken. Vi ønsker å ta tak i logistikkutfordringen, og her vil vi innby til samspill med våre byggmester- og entreprenørkunder for å finne frem til løsninger sammen. Vi må bli mer effektive mot kundene våre i begge ender. Det er det dagligvarebransjen har greid, sa Tyrdal og Vatne nikket samtykkende. Både Vatne og Tyrdal ga klar beskjed om at logistikkutfordringen overfor de største proffkundene ikke kan håndteres av alle kjedemedlemmer. De var også enige om at sentralt inngåtte avtaler måtte gjelde over hele landet. Mens Vatne på vegne av Byggmakker valgte å flagge en sterkere by-strategi, valgte Tyrdal på vegne av Montér å signalisere en strammere sortimentsstrategi med sterkere spissing mot sentrale byggevarer. Leverandør-kontroll Byggmakkersjef Vatne valgte med glimt i øye å provosere leverandørleddet. Vi må få kontroll med leverandørene. Ellers overlever vi ikke, sa han og henviste til at det er leverandørene som tjener penger. Dette skal skje gjennom sortimentsstyring sammen med våre storkunder, sa han og opplyste at Norgros opererer med 16 700 varekategorier fra Jernia hvorav kun 1 400 står for 80 prosent av omsetningen. Her fulgte Tyrdal opp. Varene blir liggende for lenge på for mange lagre. Det er ofte snakk om kostbare varer som binder opp for mye kapital. En sentral oppgave for oss er å øke kapitaleffektiviteten, sa Tyrdal som mente det også her var mye å hente i samspill med kundene.