Vi kan ikke bestemme når det skal være sol, men vi kan gjøre mye bedre bruk av energien den produserer, sier Jon Karlsen. Foto: Glava

- Selv sola trenger hjelp til å skinne

- De rekordmange solcelleanleggene som nå settes opp over hele Norge fortjener langt bedre arbeidsforhold enn norske boliger gir dem.

Det mener Glava-sjef Jon Karlsen.

I august ble det satt ny månedsrekord for utbetaling til energi- og klimatiltak i norske boliger. Totalt 1.156 tiltak fikk til sammen 22,4 millioner kroner fra Enova, og slo med det de 19,3 millionene fra desember i fjor.

Mens en firedel gikk til utskifting av oljefyr, ble også solcelleanlegg en vinner. En solrik sommer og større fokus på solkraft ført til at det ble installert like mange anlegg i august som i hele 2017.

- Fyrer miljøvennlig – men fortsatt for kråka
- Ingenting er bedre enn at vi får oljen ut av norske hjem til fordel for fornybar energi. Men dessverre gir vi sola altfor dårlige arbeidsforhold. Vi kan ikke bestemme når det skal være sol, men vi kan gjøre mye bedre bruk av energien den produserer, sier Jon Karlsen.

Han peker på at det i Norge er 700.000-800.000 boliger som i praksis lekker energi. 

Disse er bygget mellom 1950- og 1990-tallet, langt unna dagens energistandarder, og bruker i snitt 201 kWh per kvadratmeter. Til sammenligning bruker nye hus under 70.  I Norge har vi fyrt for kråka altfor lenge. Nå begynner det å skje ting, men dessverre gjør vi bare halve jobben: Vi fyrer mer miljøvennlig, men gjør det fortsatt for kråka, sier Karlsen.

- Enkle ordninger folk forstår
Kalrsen sier hus med stort energitap gjør at langt færre kilowattimer enn det som produseres på norske tak, blir brukt effektivt. 

- Dermed får boligeiere også mindre igjen for investeringen sin. Glava mener derfor at man burde se støtte til såkalte passivtiltak som etterisolering, nye vinduer og nytt tak opp mot støtte til aktive tiltak som solceller. Selv om Enova kan melde om rekordutbetalinger, er det fortsatt slik at de i fjor ikke fikk brukt opp boligeierpotten sin på 250 millioner koner. Det betyr at det er rom for mer, og her er det lett å se hva som virker. Oljefyr og varmepumper er enkle støtteordninger som folk forstår. Slik må vi også tenke for passivtiltak. Jo mindre strøm vi trenger, jo mer av jobben kan vi overlate til nye fornybarkilder, sier Karlsen.